Alle samlinger
Markedsføring og utvidelser
Mailchimp
Jeg har allerede en liste i Mailchimp
Jeg har allerede en liste i Mailchimp

Slå sammen tidligere innsamlede epostadresser med den nye listen fra DX

B
Skrevet av Bård Karstensen
Oppdatert over en uke siden

Dersom du allerede har en liste med epostadresser som er samlet fra andre kilder (f.eks. påmelding til nyhetsbrev fra websiden din), kan du slå den sammen med listen
fra DX.

Den enkleste måten å gjøre det på er ved å eksportere din eksisterende liste som CSV, og importere den til listen som DX oppretter.

Les mer hos Mailchimp om hvordan dette gjøres: https://kb.mailchimp.com/lists/growth/combine-lists-from-a-csv-file


NB: Når du skal kombinere DX-listen og en eksisterende liste, er det viktig at det er listen som DX-oppretter som blir værende.

Svarte dette på spørsmålet?