Alle samlinger
Markedsføring og utvidelser
Mailchimp
Segmentere en Mailchimp-liste etter arrangementstyper
Segmentere en Mailchimp-liste etter arrangementstyper

En kort innføring i hvordan du kan segmentere etter arrangementstyper som publikum har kjøpt billetter til

B
Skrevet av Bård Karstensen
Oppdatert over en uke siden

Guiden forutsetter at du har satt opp MailChimp-utvidelsen i DX.
Se her for mer informasjon: http://get.dx.support/utvidelser/mailchimp/sette-opp-synkronisering-av-eposter-til-mailchimp


Epostlister i MailChimp kan deles opp i ulike segmenter, som man kan bruke for å sende målrettede nyhetsbrev til et utvalg mottakere.

DX sender arrangementstypene som en epostadresse har kjøpt billetter til, og dette kan brukes for å lage slike utvalg.

Opprette segment


Logg på MailChimp og gå til Lists.

Velg listen som er koblet til DX, denne heter "eBillett" med mindre du har angitt noe annet.

Inne på listen velger du Create A Segment

I den neste dialogen angir du hvilke egenskaper segmentet skal basere seg på

Trykk på nedrekksmenyen hvor det står "Email Adress" og velg heller "Arrangementstyper"

Dialogen vil nå vise de arrangementstyper som er hentet fra DX. Marker en eller flere arrangementstyper. I eksemplet over markeres kun "Konsert".

Da vil dette segmentet kun inneholde de epostadresser på listen som tidligere har kjøpt billetter til arrangementer med type "Konsert".

For å gå videre trykkere du på "Preview Segment". Her ser du hvordan og hvor stort utvalget til dette segmentet er.

Velg Save as segment for å lagre utvalget til senere bruk.

Gi segmentet et navn og trykk på lagre.

Hvis du huker av Auto-update, slik som i eksempelbildet, vil utvalget oppdatere seg automatisk og vokse etterhvert som nye epostadresser kjøper billetter på arrangementstypen.


Når du skal sende ut nyhetsbrev kan du velge å sende til et segment basert på en liste. Her vil segmentet du akkurat har lagret være et valg.

Du kan lese mer om hvordan du sender ut nyhetsbrev til segmenter her:
https://kb.mailchimp.com/lists/segments/create-and-send-to-a-segment#Send-to-a-Segment

Svarte dette på spørsmålet?