Alle samlinger
Kino og film
Tips og triks
Notat på kinoforestilling
Notat på kinoforestilling

Legg inn notater på filmvisninger

B
Skrevet av Bård Karstensen
Oppdatert over en uke siden

I filmprogrammering dobbeltklikker du på en forestilling for å åpne innstillingene.

Velg Notat i menyen, og legg inn din beskjed:

I tidslinjen vises det et notat-ikon nede i venstre hjørne på forestillinger som har et notat:


Svarte dette på spørsmålet?