Leietakere

Hva er en leietaker og hvordan administrerer jeg den?

B
Skrevet av Bård Karstensen
Oppdatert over en uke siden

Velkommen til DX sin brukerveiledning for leietakertjenesten. Vi håper denne er nyttig og hjelper deg med å lære å bruke dette verktøyet. Vi setter også stor pris på tilbakemeldinger på disse veiledningene så send oss gjerne tips og tanker om du skulle ha disse på chat eller på mail til [email protected]. Si også gjerne hvis du savner en artikkel slik at vi vet mer om hva vi skal legge til i fremtiden, samt om du merker deg funksjonalitet du kunne tenke deg å se i våre tjenester framover.

Lykke til! 

Tips 1: Høyreklikk på bilder og åpne dem i en ny fane om du ønsker å se dem mer tydelig. Du kan zoome inn på dem med CTRL/Eple-+

Tips 2: Bruk CTRL/Eple-F for å søke i dokumentet om du ser etter noe spesifikt.

Hva er en leietaker og hvordan administrerer du dem?

Leietaker er ordet vi bruker når vi skal beskrive en ekstern aktør fra utenfor et kulturhus som skal stå som arrangør for et arrangement som huset legger til rette for. Et godt eksempel på en leietaker er Riksteatret, som avvikler teaterstykker hos forskjellige kulturhus rundt i landet.

Vi har lagt til rette for at leietakere kan knyttes til ordre i DX Web, dette både for å gjøre fakturering av ordre enklere men også for at leietakere skal kunne få innsyn i salgstall på sine arrangement ved behov. Under forklares prosessen med å opprette en leietaker og så knytte denne til en ordre.

TIPS: Om bildene er for små til å sees på din skjerm så åpne dem i en ny fane (via meny på høyre musetastklikk), det vil da være enklere å se alt samt zoome inn på bildet.

Hvordan oppretter man en leietaker?

For å legge til en leietaker må du ha full tilgang til systemet, om du ikke har dette bør du høre med ansvarlig for innhold på web-plattformen.

Velg “Leietakere” fra menyen til venstre:

Trykk på “Ny leietaker” oppe til høyre:

Fyll ut navn og trykk OK:

Du tas så videre til oversikt hvor du kan fylle ut detaljer om leietakeren:

Under Brukere kan du så legge til de som ønsker å se salgstall på sine forestillinger:


Trykk “Ny bruker” for å få opp dialogboksen under, merk at feltet “Rolle” skal settes til “Leietaker”:

Vedkommede vil så få tilsendt en epost med instruksjon for hvordan de kan sette opp en brukerkonto. Merk at hvis den det gjelder allerede har en brukerkonto på DX Web så vil de ikke motta en slik mail, men de vil få tilgang til tall fra ditt hus når de logger seg inn. Det er da en god ide å gi dem beskjed når du har lagt dem til slik at de kan sjekke at alt er i orden.

Du kan også gi dem tilgang til å skanne billetter ved innslipp.
Da velger du bare Skanner-tilgang som rolle her. 

  

Hvordan legger man en leietaker til på en ordre?

For å legge en leietaker til en ordre og dermed ett eller flere arrangementer går du først til Kalender i menyen til venstre:

  

Velg deretter “Ordre” oppe til høyre:

 

  

Her kan du enten opprette en ny ordre eller klikke på en eksisterende ordre for å få opp neste dialogboks. Om du velger å opprette en ny vil du se følgende dialogboks, som du ser kan du legge til leietaker umiddelbart:

Hvis du ønsker å endre på en eksisterende ordre vil du komme til følgende dialog, merk hvor leietakerfeltet befinner seg:

 

  

Hvis du har fulgt alle stegene ovenfor skal det nå være mulig for ekstern aktør å få innsyn i salgstallene sine.

Svarte dette på spørsmålet?