Oversikt over innstillinger

Under ser du et bilde av tilgjengelige innstillinger og en kort beskrivelse av disse:

  

 1. Oversikt, grunninnstillinger for huset deres
 2. Brukere tilknyttet huset deres på DX Web, inkludert leietakere
 3. Liste over saler samt gruppering av disse
 4. Liste over personell på huset deres
 5. Billettkategorier dere har registrert for bruk
 6. Typer arrangement dere har registrert
 7. Verktøy for å registrere og administrere ressurser

  

Vi går videre gjennom hver av disse i detalj:

  

Oversikt

  

 1. Generell info om huset
 2. Markedsføringsdata, se egne artikler om dette
 3. Husets logo

  

Brukere

  

Brukeroversikten ser slik ut:

  

  

Du kan søke i brukere, se liste over brukere som ikke har blitt aktivert, aktiverte brukere samt hvilke rettigheter disse er satt til å ha. Knappen øverst til høyre lar deg legge til nye brukere. Vi skal se nærmere på dette nå:

  

  

 1. Fyll inn epost til den du ønsker å invitere som bruker
 2. Dette nivået gir full tilgang til å endre på alt, denne bør kun gis til de som behøver det
 3. Leietakere får tilgang til å sjekke tall på forestillinger knyttet til dem
 4. Om noen kun skal kunne se hva som skal foregå på huset kan de gis tilgang som ikke lar dem foreta endringer men allikevel se oppføringer
 5. Denne tilgangen kan gis til personer som kun skal benytte DX Check-In for billettscanning ved innslipp
 6. Send invitasjon via knapp nederst

  

Steder

  

Oversikt over steder/saler kan eksempelvis se slik ut:

  

 1. Du kan flytte eller fjerne saler, hold musepeker over stedsnavn (pkt. 4) for å få opp avhukingsboks. Når en eller flere saler er avhuket vil disse knappene være aktivert, se illustrasjon under. Du kan også dra disse mellom steder ved hjelp av musepeker om du holder pekeren over stedsnavnet og trykker og holder inne på rutenettet som vises. Se under for illustrasjon.
 2. Her kan du opprette gruppering for saler, se under for detaljer
 3. Navn på gruppering, hold musepeker over navnet for å vise redigeringstastene på høyre side. Se lengre ned for beskrivelse av hvordan du legger til sted.
 4. Navn på sted/sal
 5. Kapasiteten til stedet, hvis fastsatt. Se lengre ned for beskrivelse av oppsett av nytt sted.

  

Avhukede steder:

  

  

Trykk og hold musepeker over dette feltet for å flytte for hånd:

  

  

Opprett gruppering:

  

  

Gi grupperingen et navn og eventuelt en kort beskrivelse. Den vil være tom etter oppretting slik at du enten kan legge inn eksisterende saler eller opprette nye steder rett i gruppen.

Legge til et nytt sted:

Dette gjøres ved hjelp av knappen i denne illustrasjonen, merk at man må holde musepekeren over for at den skal vise farge:

  

  

Du tas så videre til følgende dialogboks:

  

  

Du kan sette opp informasjon etter behov, samt kapasiteten til salen og hvorvidt den skal være tilgjengelig for kinovisninger om dette er aktuelt. Foreløpig er ikke salplan-redigering mulig da dette fortsatt er under utvikling.

  

Personell

  

Oversikten over personell ser slik ut:

  

  

Når du trykker på et navn for å endre eller velger Ny personell fra knappen oppe til høyre vises følgende dialogboks:

  

  

Fyll inn informasjon etter behov.

  

Priskategorier

  

Oversikt over billettkategorier kan se slik ut:

  

  

 1. Opprett en ny kategori, se under for gjennomgang av dette
 2. Navn på kategori
 3. Indikerer om kategori er tilgjengelig for nettsalg som standard
 4. Standard pris på kategori, kan endres på forestillingene

  

Om du oppretter en ny kategori vises følgende dialogboks:

  

  

 1. Navn på billettkategorien
 2. Standard pris, kan endres på arrangementer
 3. Huk av for å gjøre tilgjengelig på nett
 4. Sett kategori for rapportering til filmdistributør, behøves ikke for kulturarrangement
 5. Huk av for å legge som standard på kulturarrangement
 6. Skriv inn kode hvis slik skal kreves for kjøp på nettet
 7. Minimum antall billetter som kreves for kjøp
 8. Maksimum antall billetter per kjøp

  

Merk at alle kategorier opprettet på denne måten klassifiseres som en ekstra billettkategori i dxBillett/Kino/Kultur.

  

Arrangementstyper

Her kan du se oversikt over typer arrangementer dere har registrert for bruk i ordre:

  

  

Om du velger å opprette en ny type arrangement via knappen oppe til høyre får du følgende dialogboks:

  

  

Ved å trykke på navnet til arrangementstypen i listen etter oppretting kan du enkelt slette denne også via knapp nede til venstre:

  

  

Ressurshåndtering

   Se denne lenken for informasjon om ressurser.

Fant du svaret?