Gavekort
B
Skrevet av Bård Karstensen
Oppdatert over en uke siden

Når du åpner denne rapporten vil du se en oversikt over salg av gavekort på graf:

Grafen viser salg per dato og noen nøkkeltall under

Under dette vil du kunne se en fordeling basert på type gavekort:

Ved siden av navnet kan du se hvor mange kort som er i serien, antall solgte og andel av total.

Du kan også spesifisere periode og perspektiv. Du kan velge blant en rekke alternativer på tidsperiode:

I Perspektiv velger du hvilken rapport du ønsker

'Solgte' viser hvor mye det solgt (og evt. påfyllt) verdi/gave-kort i perioden. 

'Aktive' viser hva saldo / restverdi på alle Aktive (dvs. ikke utløpte) kort på en gitt dato.
Merk at denne saldoen pr. nå kan være flytende (dvs endre seg bakover i tid) pga at utgåtte kort kan bli reaktivert.

'Utløpte' kan brukes som underbilag til regnskap for å inntektsføre kort som er gått ut på dato.

Svarte dette på spørsmålet?