Oppgjørsrapport til leietaker

Hent ut oppgjørsrapport for å sende avregning til leietaker etter endt arrangement.

B
Skrevet av Bård Karstensen
Oppdatert over en uke siden

Forberede ordre

Før du henter ut oppgjørsrapport kan du sette opp betingelser og forberede ordren ved å åpne et arrangement fra kalendere, velge Ordre i undermenyen og bla ned til Økonomi-seksjonen.

Her kan du legge til ressurser, sette betingelser for billettsalget eller registrere en avtalt fastpris for arrangementet.

Alle arrangementer i ordren listes opp her, og du kan åpne hvert enkelt arrangement for å registrere priser eller ressuser her også.

Viktig! Det er ikke lengre mulig å registrere fritekst-varelinjer på ordren. Varer/tjenester som tidligere er registrert som fritekst-linjer må nå registreres som ressurser.

Dersom du f.eks. tidligere har lagt inn annonsepakker som fritekst-linjer må du nå legge inn Annonser som en egen ressursgruppe, med tilhørende ressurser. På ordren legger du det til ved å velge Ny ressurs og lete fram ressursen. 

Opprette oppgjørsrapport

Når du er ferdig å registere innhold på ordren kan du generere oppgjørsrapporten ved å scrolle videre ned på den samme siden og trykke på Generer oppgjør leietaker.

Her vil du se en forhåndsvisning av rapporten. Dersom den er slik du ønsker kan den skrives ut eller lastes ned som PDF.

Status for ordren endres ikke av å generere oppgjørsrapport.

Svarte dette på spørsmålet?