Viktig

Denne guiden viser deg hvordan du publiserer en tekstside med personvernerklæring på websidene dine, og lenker til denne fra fotnotene. Guiden gjelder kunder som har webside levert fra DX; kulturhusweb / Umbraco.

Vi har utformet et utgangspunkt for personvernerklæring som dere kan bruke vederlagsfritt. Denne må eventuelt tilpasses av arrangør selv avhengig av hvilke verktøy etc. dere bruker.


DX er ikke ansvarlig for utformingen av arrangørens personvernerklæring eller riktigheten av denne. Vi leverer kun en mal dere kan bruke som utgangspunkt.


Opprette tekstside for personvernerklæring


Start med å logg inn på hjemmesideløsningen din.

1. Lag en ny side

  1. Trykk på kontekstmenyen (de tre prikkene ... ) ved siden av sidenavnet. 

  2. I vinduet for å opprette ny ressurs velger du Artikkel.

2. Fyll siden med innhold

Sett en sidetittel, f.eks. "Personvernerklæring". I tekstfeltet legger du inn teksten din.

Trykk så på fanen Innstillinger (1). I tekstfeltet Url navn (2) legger du inn sidetittelen med små bokstaver og uten æøå. Kryss også av i boksen Skjul fra meny og lister

Dersom tittelen på siden din er "Personvernerklæring", kan du f.eks. skrive "personvern" eller "personvernerklaering" i dette feltet.


Trykk så på den grønne knappen Lagre og publiser.

3. Lenk til den ny siden

  1. I sidemenyen vil du nå se tittelen på siden du akkurat har opprettet.

  2. Trykk på toppnivået for å åpne de generelle innstillingene for websiden.

I innstillingene for siden scroller du ned til tekstfeltet Footer.  Legg inn tekst, f.eks. Personvernerklæring. Marker teksten og trykk på lenke-verktøyet (1).

I vinduet for lenke (2) leggert du inn følgende i tekstfeltet Lenke til dokument:
/urlnavn/


Eksempel
dersom du i forrige steg la inn "personvern" som Url navn, legger du her inn
/personvern/.

Trykk på den grønne knappen for å lagre (3).

Trykk på Lagre og publiser.

Du har nå opprettet en lenke som dukker opp neders på siden. 


Vent inntil 10 minutter på at endringen vises på nettsiden din. 

Fant du svaret?