Avstemme filmleie

En rask guide på hvordan man bruker besøks-rapporten for kino til å avstemme filmleie.

B
Skrevet av Bård Karstensen
Oppdatert over en uke siden


Gå inn på Rapporter i dxweb og velg Besøk og omsetnings-rapporten.

Velg tidsperiode Kinouke og velg hvilken uke du ønsker å se tall for:
"Kinouke" er forhåndsvalgte 7-dagersperioder som går fra fredag-torsdag.


Velg perspektivet Filmer:

Under grafvisningen av filmene finner du en eksporterbar tabell med besøkstall fordelt per film. Denne kan brukes for å avstemme mot innrapporterte tall.

Svarte dette på spørsmålet?