Merk: Når du oppretter et nytt sted, må du sørge for at eventuelle tredjeparts-leverandører som har integrasjon mot DX får varsel om dette. Da er det viktig at du får med Sal ID og navn på salen slik at de kan legge inn stedet i sin ende slik at arrangementene dukker opp på nettsider og informasjonsskjermer. 

For å opprette en ny sal eller sted går du inn via Innstillinger -> Steder i dxWeb.

Herfra svever du musepekeren over den gruppen du ønsker å opprette salen til og velger Legg til nytt sted.

 

Saler og steder som du oppretter herfra vil være unummererte som standard. For øyeblikket kan du ikke tegne salkart selv. Dette må vi gjøre, så dersom du trenger hjelp med dette - send oss en plantegning med instruksjoner på [email protected] 

Fant du svaret?