Alle samlinger
Produktsalg
Produkter
Hvordan opprette et produkt
Hvordan opprette et produkt

Produkter du oppretter i dxWeb kan selges fra dxPos.

B
Skrevet av Bård Karstensen
Oppdatert over en uke siden

For å opprette et produkt i dxWeb, går du først inn på produkter-modulen i dxWeb.

Velg så Produkter og trykk på Nytt produkt

Når du har trykket på Nytt produkt, vil du få opp en ny dialogboks.

Her kan du legge inn navn på produktet, pris, produktgruppe og gyldighetsperiode.
Når gyldighetsperioden utløper blir produktet automatisk satt som inaktivt.
​ 

 

Etter du har opprettet produktet vil det dukke opp i produktgruppen du tildelte produktet.

 

Herfra kan du sette en rekke innstillinger på flere produkter samtidig uten å måtte klikke deg inn på produktet først.

For å enkelt sette produktet til inaktivt (utgått) kan du trykke på de 3 prikkene helt til høyre.

Hvis du trykker på et produkt vil du få opp den fullstendige oversikten over produktet og dets innstillinger. Her et et eksempel:

Merk: MVA-sats på produktet bestemmes utifra hvilken produktgruppe som produktet tilhører.

Herfra kan du legge til pant, personalrabatt, strekkoder, beholdning o.l.
Oppsett for kiosk gjøres nå fra dxPos ved å høreklikke på produktene, så i utgangspunktet trenger du ikke bry deg om Oppsett kiosk for øyeblikket.
Du kan sette Knapp-tekst, knapp-farge og slikt om du ønsker, men anbefaler at du gjør dette fra dxPos isteden. Touch-gruppe er for selvbetjeningkassene. 

Løsvekt kan du bruke på produkter som skal veies av vekten. Tidligere kunne du ha to veieknapper. Nå kan du lage flere veieknapper ved å sette opp et produkt som løsvekt. For å lage et løsvekt-produkt, så huker du bare av her for Løsvekt og setter prisen per kilo. 


MVA-sats på pant og øreavrunding håndteres automatisk av systemet og blir separat ifra MVA-satsen på selve produktet du setter dette på. 


Hvis du har noen spørsmål eller utfordringer rundt oppretting av et produkt, kontakt oss på chat eller ring oss på 75 50 98 09.

Svarte dette på spørsmålet?