Produkter i listevisning

Noen ganger kan det være enklere å liste opp alle produktene.

B
Skrevet av Bård Karstensen
Oppdatert over en uke siden

For å bytte mellom produktgruppe-visning til listevisning, trykker du på Fitler som vist på bildet under.

Etter du har trykker på denne knappen vil det dukke opp noen valg.

Juster visningen etter egen ønske og behov herfra.

Denne kan være kjekk å bruke dersom en skal gjøre store endringer på produktene sine når det kommer til pris eller beholdning, eller sette mange produkter til utgått.

Svarte dette på spørsmålet?