Produktgrupper

Denne artikkelen forklarer hvordan du oppretter en ny produktgruppe og hvordan dette fungerer.

B
Skrevet av Bård Karstensen
Oppdatert over en uke siden

Hva er en produktgruppe?

En produktgruppe er en gruppe med produkter, men den er litt mer en bare det.

Alle produktgrupper må ha en regnskapskonto tilknyttet seg. Dette er fordi MVA-prosent på produkter bestemmes ut ifra hvilken produktgruppe de befinner seg i. MVA-prosent på produktgruppe bestemmes utifra hvilken regnskapskonto produktgruppen er knyttet mot.

Et eksempel på dette kan være følgende:

  1. Regnskapskonto med nummer 3301 er satt opp med 25% moms.

  2. Produktgruppe "Popkorn" settes opp mot regnskapskonto med nummer 3301. 

  3. Alle produkter som nå ligger i Popkorn-gruppen vil ha 25% moms. 

Merk: Du ser kanskje at det ligger noen regnskapskontoer der fra før av. Ikke rør disse. Disse er i bruk av systemet via andre ledd og kalles for standard regnskapskontoer. Du kan for eksempel ikke knytte disse opp mot en produktgruppe. Du er nødt til å lage en ny regnskapskonto for å knytte noe mot en produktgruppe.


Regnskapsmessig så vises salg per produktgruppe på dagsoppgjøret i dxWeb under Rapporter.

Hvordan oppretter jeg en ny produktgruppe?

For å lage en ny produktgruppe må du åpne Produkter fra menyen til venstre, velg så Produkter og finn den blå knappen hvor det står Nytt produkt

Trykk på pilen til høyre på knappen som peker nedover.

Nå skal du få opp et valg for å velge Ny produktgruppe.

Etter du har valg denne knappen, vil du få opp et vindu slikt som dette.

Her legger du inn navn på produktgruppen samt velger regnskapskonto fra listen.
Hvis du ikke finner noen kontoer i listen, så betyr det at du / dere enda ikke har opprettet noen nye regnskapskontoer fra dxWeb enda. 

Du kan kun velge blant regnskapskontoer som dere selv har opprettet. 

Etter du har trykker lagre, skal produktgruppen dukke opp i listen.

Hvordan sletter / endrer jeg på en produktgruppe?

Dette er ganske rett fram - du åpner Produkter og finner frem listen over produktene og produktgruppene dine. 

Trykk så på de tre horisontale prikkene til høyre for produktgruppen.

Nå vil du få opp noen få valg.

Velg Rediger produktgruppe og du vil få opp muligheten til å endre på gruppen. 

For å slette produktgruppen velger du Slett produktgruppe

Det er ikke alltid du kan slette produktgruppen - hvis du ikke får opp valget så kommer det nok av at det er historikk og salg fra den.


Hvordan endrer jeg produktgruppe på et produkt?

For å endre produktgruppe på et produkt må du trykke deg inn på produktet fra listen og klikk i feltet hvor det står produktgruppe. 

Her skal det bare være å velge ønsket produktgruppe, så endrer dxWeb dette automatisk. 

Svarte dette på spørsmålet?