Sett leie på rom / sal

Legg til pris på utleie av rom eller sal på ordren og få det med på oppgjøret for leietaker. (husleie / leiepris på arrangement)

B
Skrevet av Bård Karstensen
Oppdatert over en uke siden

Merk: Dette kan også gjøres via bruk av ressurser

Hvis du ønsker å legge til en pris for leie av et lokale eller sted, kan du enkelt gjøre dette inne på ordren. 

Dette finner du i bookingkalenderen. 

Første steg er å finne frem ordren du ønsker, dette kan enten gjøres ved at du velger et arrangement fra bookingkalenderen som allerede er en del av ordren - eller at du bruker bookingkalenderen sin Ordre-visning og søker opp ordren du leter etter derfra, enten via navn, ordrenummer eller leietaker. 

Etter du har valgt ønsket ordre må du bla ned til du finner Økonomi på siden. 

Herfra må du trykke på ønsket arrangement som har salen / stedet som du skal sette leiepris på.

Når du trykker på arrangementene som er tilknyttet ordren vil linjen utvide seg med ekstra detaljer. Her finner du blant annet leie for tilknyttet sal. I dette tilfellet heter det Leie Kulturverksted

Du ser kanskje også at det er mulig å legge til en ekstrasal herfra? Du kan lese mer om dette her:


For å sette leiepris på salen for dette spesifikke arrangementet, trykker du bare på linjen. I dette tilfellet, Leie Kulturverksted

I dette vinduet kan du velge blant forhåndsdefinerte priser som kan settes opp på salen / stedet når du oppretter det. 

Etter du har valgt ønsket pris og navn, trykk OK.
Dette vil nå bli tatt med på oppgjøret for leietaker som kan genereres i dxWeb.

 

Svarte dette på spørsmålet?