Betingelser for billettsalg

Provisjon % av omsetning? Provisjon per billett? Provisjonsterskel i kr og avgiftsfrie fribilletter?

B
Skrevet av Bård Karstensen
Oppdatert over en uke siden

La oss si at du og leietaker inngår en avtale om at dersom omsetningen for billettsalget går over 100 000 kr, da skal leietaker få 20% av omsetningen. 

Hvordan kan vi få dette frem på fakturagrunnlaget i dxWeb?

Først og fremst har vi ingen automatikk for dette i oppgjørs-rapporten.
Den er ment til å kunne brukes som et fakturagrunnlag, men du kan legge til disse postene fra dxWeb til ordre og dermed få det frem på oppgjørsrapporten.

For å legge til dette på ordre ditt, må du først finne frem til ordre du skal legge det til på.

Velg et arrangement som er en del av ordren du skal inn på, eller vel Ordre fra Kalender i menyen til venstre og søk opp ordren du leter etter. Du kan også søke på ordrenummer hvis du har det. 

Etter du har valgt Ordre, bla ned til du finner feltet for Økonomi

For å sette betingelser for billettsalg, trykker du her:

Her ser du en rekke muligheter for å fylle ut fakturagrunnlaget ditt med ulike betingelser. 

Merk: Det du setter her har ingen innvirkning på billettprisen på eBillett. Hvis du ønsker å endre på avgiftene der, må du ta kontakt med oss.

Provisjon % av omsetning:
Bestemmer hvor mange prosent av omsetningen som går til provisjon. Hvis det er omsatt for f.eks 10000 kr i billetter til en forestilling og det står 50 i dette feltet, det bli automatisk utregnet en avgift som trekker fra 50% av omsetningen til utbetalingen fra dere til leietaker. I dette eksemplet ville det altså blitt trekt 5000 kr. 

Provisjonsterskel i kr
Her kan du sette en terskel / grense på hvor mange kr omsetningen skal være på før provisjonen tas med i oppgjøret til leietaker. Hvis omsetningen er 10000 kr men terskel er satt til 15000 kr og provisjon % av omsetning er satt til 50, vil ikke dette ha noen effekt før omsetningen passerer 15000 kr. 

Provisjon per billett
Tallet du legger inn her blir en billettavgift per solgte billett for arrangement tilhørende ordre. Legger du inn 5kr vil det bli regnet ut en avgift på 5kr for hver solgte billett - dette trekkes også fra totalbeløpet i oppgjør leietaker. Provisjonsterskel i kr setter også grense for denne. Denne gjelder både for eBillett og dxPos-billetter. Hvis du ønsker å splitte dette, se på de to neste valgene under.

Avgift per eBillett
Legger på en avgift per billett solgt kun på eBillett. Her igjen - denne avgiften er kun mellom leietaker og dere. Tas med i utregning i oppgjør leietaker-rapporten.

Avgift per billett solgt via luke
Legger på en avgift per billett solgt via dxPos. 

Garantert artisthonorar
Dette feltet er ment for å legge inn det som artisten er garantert i honorar. Altså minimumsinntekt for artist. Legger du inn f.eks 500 kr her, vil dette tas med i utregningen i oppgjør leietaker-rapporten. Skal trekkes fra beløpet som utbetales til leietaker. Trekkes fra til slutt, etter at andre avgifter er beregnet.

Avgiftsfrie fribilletter
Merk av her dersom dere ønsker at fribilletter ikke skal telles med i utregningen.

           
​                   Tips: Du kan legge inn enten negative tall eller positive tall.

 

Eksempel:

Her er et eksempel på hvordan dette kommer frem på oppgjørs-rapporten for leietakere. Her har jeg lagt inn terskel på 500 000,- kr med 12% provisjon på omsetning. 

Svarte dette på spørsmålet?