Arrangementdato og salgsdato

I billettsalgsrapporten for kultur kan du sette arrangementdato eller salgsdato når du genererer rapporten. Hva er forskjellen på disse?

B
Skrevet av Bård Karstensen
Oppdatert over en uke siden

Arrangementdato

Arrangementdato viser alt av billettsalg for arrangementet. Hvis du har solgt billetter den 30.12.2018 til en forestilling den 02.01.2019, må du huske å sette perioden til å inkludere den 02.01.2019 for å få med billettsalget for arrangementet i rapporten. Setter du perioden til f.eks desember, vil du ikke få med noen salg for dette arrangementet fordi arrangementdato er 02.01.2019. 

Salgsdato

Salgsdato viser alt av billettsalg innenfor den valgte perioden. Hvis du har solgt billetter den 30.12.2018 til en forestilling den 02.01.2019, må du huske å inkludere den 30.12.2018 i perioden du velger for å få med billettsalget til arrangementet. Om du setter periode til f.eks januar og har valgt salgsdato som visning, vil du ikke få med noen salg for dette arrangementet fordi salgsdato for billettene er 30.12.2018.

Arrangementdato er spesielt brukt for å vise tall for alle arrangementer med billettsalg for f.eks hele 2018. Da vil du også få med salg gjort før 2018 i rapporten dersom noen av arrangementene der har solgt billetter i 2017. 

Salgsdato brukes ofte ved årsskifte når en skal ta ut rapport for alle billetter solgt i et helt år. Velger du salgsdato som rapportkriterie og setter periode til 2018 vil du få alle solgte billetter i 2018 med på rapporten - det vil si at du også får med solgte billetter for arrangementer i 2019.
​ 

Svarte dette på spørsmålet?