Alle samlinger
Regnskap og rapporter
NK-rapport for kulturhus
NK-rapport for kulturhus

I forbindelse med rapportering for kulturhus som inngår i Norske Kulturhus

B
Skrevet av Bård Karstensen
Oppdatert over en uke siden

DX har i et samarbeid med Norske Kulturhus (NK) laget en rapport som skal forenkle rapporteringen inn til sentrale kilder. NK har definert et sett med standard kategorier som de ønsker at husene skal rapportere på.

NK-rapporten er en rapport som brukes for å ha en nasjonal statistikk på alle aktiviteter et kulturhus har ila et år. Statistikken rapporteres videre til blant annet Kulturdepartementet, og deles ellers med media, forskningsinstitusjoner og andre interessenter.

I januar hvert år skal alle medlemmer i Norske kulturhus rapportere inn statistikk for året som gikk. 

De kategoriene man ønsker å få rapportert på er

Bibliotek, Dans, Galleri, Idrett, Kino, Konferanse, Litteratur, Musikk, Show, Teater, Øving

Forberede rapportering


For at rapporten skal blir riktig må dere gå inn på Innstillinger - Arrangementstyper, og knytte hver arrangementstype til en kategori.  Kun de arrangementstypene som er knyttet til en kategori vil komme med i rapporten.
Det vil være arrangementstyper som ikke skal med i rapporten, og da knytter dere ikke Arrangementstypen til noen kategori heller.

Dette er en konfigurasjon du må gjøre én gang.  

Hente ut rapport

Etter at dine arrangementstyper er koblet mot standardkategoriene i rapporten kan du generere rapporten.

Du finner den under Rapporter - NK-rapport og velger hvilket rapporteringsår du ønsker å vise. 

Dere kan velge hvilken periode rapporten skal kunne hentes ut for, som regel vil det være hele år.

Rapporten er delt inn i 3 deler: Arrangementer med billettsalg, aktiviteter og gratis arrangementer.

Arrangement med billettsalg sier seg selv, det er de arrangementene dere har hatt i perioden med billettsalg, med informasjon om 

Antall forestillinger, billetter fordelt på voksen, barn, fribilletter, sponsorbilletter og en total.

Aktiviteter er alt som skjer på huset hvor man ikke selger billetter, og hvor man ikke har registrert som åpnet arrangement.
Her får man informasjon om antall aktiviteter og hvor mange besøkende/brukere og utøvere det var på hver aktivitet.

Gratis arrangement er forestillinger man legger ut som man ikke selger billetter på, men som registreres som ‘Åpent arrangement’. Det er typisk fri entre, foajekonserter etc.
Her får man informasjon om antall forestillinger og hvor mange besøkende/brukere og utøvere det var på hvert arrangement.

Besøkende/brukere og utøvere


For de to siste grupperingene er man som sagt avhengige av at dere registrerer besøk/brukere på aktivitetene hos dere.  Det gjør dere ved å gå på Kalender, og på aktiviteten finner dere et felt som heter ‘Antall brukere’ og ‘Antall utøvere’. Få inn i rutinene at denne fylles ut regelmessig, så får dere mest riktig tall i rapporten.

For gjentakende aktiviteter, som kulturskole, korøvelse etc, kan dere legge dette inn på første aktiviteten før den kopieres, så vil den kopieres med på de nye aktivitetene dere kopierer til.

Svarte dette på spørsmålet?