Oversikt

Vi lanserer ny nettside-løsning for våre kunder med full integrasjon mot dxWeb. 

Dette betyr følgende:

  • Du logger inn med samme brukernavn og passord fra dxWeb.
  • Arrangementer og kino-forestillinger synkroniseres ut til nettsiden fra dxWeb.
  • Nettsiden bruker vår mediabase for å vise bilder, plakater, omtale og trailere.

Nettsiden vil administreres via et administrasjons-panel med mange nyttige funksjoner som åpner opp for en enklere hverdag samt kreative løsninger. 

Her er noen eksempel på hva en kan gjøre fra administrasjons-panelet: 

  • Legge inn nye tekstsider og redigere innhold på eksisterende tekstsider.
  • Legge inn nye artikler/nyheter samt redigere innhold i eksisterende artikler. 
  • Legge til linker i toppmenyen og endre rekkefølgen av disse.
  • Legge til eller redigere tekstinnhold i footer.
  • Endre bilder og tekst manuelt i bildekarusell på hovedsiden.

Det er også noen få ting en ikke kan gjøre fra administrasjons-panelet:

  • Sette opp kino- eller kultur-program (dette gjøres fra dxWeb).
  • Sette opp dynamiske komponenter, som program, eller dynamisk bildekarusell (dette må DX gjøre)


Grunnleggende informasjon

Her skal vi gå over noen betegnelser og annen viktig informasjon som er vesentlig å kjenne til for å forstå mer av brukerdokumentasjonen som vi har her på vårt hjelpesenter.

Innhold

Innholdet på nettsiden din består av sider der du selv kan bestemme oppsettet.

Typiske eksempler på sider som mange bruker er “Kontakt” eller “Om oss”. Du kan enkelt sette opp en standard tekstside med et illustrasjons-bilde og tekst. Du kan også sette opp en mer fancy side med f.eks en liste over ansatte, eller salene på kinoen din. Eller kanskje du vil lage en blogg og fortelle om interessante ting som skjer på kulturhuset? Alt dette og mye mer kan du enkelt gjøre i adminpanelet.

Vi skiller mellom statisk innhold og dynamisk innhold.

Statisk innhold

Statisk innhold er tekst og bilder som du legger inn selv. 

Dette kan gjelde f.eks tekst på vanlige sider som “Kontakt” eller “Om oss”.
Statisk innhold
er også hvilke menypunkter som ligger i toppmenyen, eller hvilken informasjon som vises i footeren (bunnen nederst på siden) på nettsiden. Statisk innhold legges inn (og redigeres) i adminpanelet.

Dynamisk innhold

Dynamisk innhold er innhold som blir hentet ut automatisk fra dxWeb og mediabasen, slik som kinoprogram. Dette innholdet kan ikke redigeres direkte i adminpanelet, men fra dxWeb. Dersom det gjelder kino-filmer må innholdet redigeres på medieserveren til filmdistributørene. Hvis du lurer på hvordan vår mediabase fungerer, kan du lese mer om den her.

Komponenter og oppsett

Oppsettet i sidene du lager bestemmes av komponenter. Hvert innholdselement, alt fra et illustrasjons-bilde, en bolk med tekst, eller en kalender med kinoprogram, er en egen separat komponent

Du kan selv bestemme hvilke komponenter sidene på nettstedet ditt skal bestå av, og oppsettet av disse. Noen komponenter med dynamisk innhold, slik som kinoprogram-komponenten eller nyhetsartikkel-komponenten, må DX sette opp, mens andre komponenter med statisk innhold, slik som tekst-komponenten eller slideshow-komponenten, kan du enkelt sette opp selv.

Hvis du lurer på noe, ta kontakt med oss på chat eller ring på 75 50 98 09.

Fant du svaret?