Hvis du ikke allerede har lest vår introduksjon til admin-panelet, så anbefaler vi at du gjør dette først. Trykk her for å gå til introduksjons-artikkelen

Etter du har opprettet en ny side, vil den kun bli tilgjengelig på nettsiden din hvis du kjenner til nettside-lenken. Det er dermed litt vanskelig for publikum å finne denne siden, så i denne artikkelen skal vi ta for oss hvordan vi gjør en side enkelt tilgjengelig for alle besøkende på nettsiden. 

Det er flere måter å gjøre dette på, men den mest vanlige er å legge siden tilgjengelig som en del av menyen eller via et banner eller link på en annen side som allerede er tilgjengelig. 

Hvor er menyen på nettsiden?

Hva menes med et banner eller link på en side?

I denne artikkelen skal vi ta for oss begge disse metodene, men det første vi må vite er nettsideadressen til siden vi skal gjøre tilgjengelig. 

Denne finner du enkelt ved å gå inn på siden som du har laget og notere ned adresse fra dette feltet:

Det betyr at i dette tilfellet (og eksemplet) vil nettsideadressen for denne siden være:

https://framkino.no/aldersgrenser

Så med andre ord - nettsideadressen til siden er tittelen på siden. Hvis tittel inneholder mellomrom vil nettsideadressen ha "-" isteden for mellomrom.

Nå som vi kjenner til nettsideadressen til siden vår, kan vi knytte den mot noe på nettsiden.
 
 
 

Knytt side til meny

Velg Menyer fra valgmenyen til venstre.

Trykk så på rød sirkel med pluss-tegn i for å opprette et nytt meny-valg.

Velg blyanten til Nytt element for å redigere meny-valget. 

Fyll så inn feltene etter behov.

Hvis du setter Forelder vil dette meny-valget befinne seg under sin "forelder". 

Tittel på menypunkt er visningstittel på menyvalget. 

Nettadresse er feltet hvor du fyller inn det som vi tidligere noterte, altså nettsideadressen til siden du opprettet. I dette tilfellet fyller vi inn aldersgrenser siden vi ønsker at dette menypunktet skal lede oss til Aldersgrenser-siden vår. 

Plassering bestemmer om menypunktet skal vises på topp-menyen (header) eller bunn-menyen (footer).

Rekkefølge er et felt hvor du legger inn en verdi hvor laveste verdi vil vise menypunkt først og høyest verdi vil vise menypunkt sist. 

Trykk så Lagre i dialog-vinduet for å lagre menypunktet. 

Du har nå knyttet en side mot et menypunkt. 


Knytt side til banner

 
  

Knytt side via hurtiglenker

Sider knyttet til hurtiglenker gjøres på ganske så lik måte som sider knyttet til tekstbannere, bare at det i dette tilfellet brukes en annen form for komponent.

Hvis du navigerer til hovedsiden din igjen og lokaliserer komponenten ved navn Hurtiglenker kan du trykke på denne for å redigere den. Du kan også legge til denne komponenten hvis den mangler.

Fra Hurtiglenker-komponenten kan du enkelt peke den mot en av dine sider.

Når du har trykket på komponenten vil du få opp et lignende vindu - herfra kan du legge til flere hurtiglenker, legge til tittel, laste opp ikon samt sette nettside-adresse eller legge inn link til ekstern adresse. 

I dette eksemplet har vi en egen side for gavekort, så vi skal knytte denne hurtiglenken mot /gavekort som sender besøkende til siden for kjøp av gavekort på eBillett. 

Når du har opprettet de hurtiglenkene som du selv ønsker, trykker du Ferdig for å fullføre komponenten. 

Du har nå knyttet en side mot en hurtiglenke.

 

Fant du svaret?