Kredittsalg

Salg i en periode som er solgt på kreditt og skal faktureres

B
Skrevet av Bård Karstensen
Oppdatert over en uke siden

Rapporten viser kredittsalg pr. kunde i perioden.
Brukes som fakturagrunnlag.

Bruk 'Last ned PDF' for å laste ned dokumentet. Denne pdf'en vil ha sideskift mellom hver kunde (for utskrift).

'Send på epost' for å sende dette til (f.eks.) regnskapsavdeling.

Svarte dette på spørsmålet?