Listevisning

Hvis du ønsker en detalj-oversikt kan du bruke Listevisning i Filmprogrammereren

B
Skrevet av Bård Karstensen
Oppdatert over en uke siden

For å bytte visning til Listevisning i Filmprogrammering-modulen til dxWeb, trykker du på denne knappen:

Da vil visningen endres til dette:

Her er forestillingene delt inn på dato og sal i rader og kolonner.
Du kan også programmere fra Listevisning, samt gjøre endringer.

Her gjelder det samme prinsipp som fra Tidslinje-visningen, klikk-og-dra fra booket filmer fra listen til venstre.

Du kan også dobbeltklikke på en forestilling for å endre detaljer. For å flytte forestillinger som enda ikke er publisert, kan du klikk-og-dra den til ønsket sal eller dato.

Svarte dette på spørsmålet?