Den 29.10.2020 hadde vi et Webinar som omhandlet dette temaet. Du kan se hele Webinaret på linken under, samt laste ned tilhørende PDF.

Forutsetningene for arrangementer under korona er:

 • Maks 200 personer på hvert arrangement fra 15.juni og inntil videre

 • Minst 1 meters avstand mellom hvert av kjøpene i salen

 • En husstand kan sitte sammen, vennegrupper må kjøpe enkeltbilletter

 • Personer kan passere hverandre innenfor 1 meter

 • Alle kjøp må kobles til kontaktinformasjon i tilfelle man skal kunne spore smittekilde

Bakgrunn
Vi har sammen med noen kinoer og kulturhus laget en versjon av dx som skal håndtere smittevernsreglene utfra de forutsetningene som er nevnt i listen over. Løsningen skal dekke de problemstillingene som vi anser som en fellesnevner for alle som selger billetter på kino- og kulturhus, men den tar nok ikke hensyn til spesielle behov som hver enkelt måtte ha på sitt hus.


Beskrivelse av løsning

For at du skal få en oversikt over hvordan det fungerer så har vi laget en beskrivelse av denne under som går gjennom hovedtrekkene i løsningen. Korona-versjonen er implementert støttet i nettsalget og i dxPos.

Forutsetningen for å få utnyttet det vi har implementert er at dere bruker faste plasser på forestillingene. Slik sikrer dere at dx sørger for avstand mellom hvert salg, og da slipper dere å plassere publikum slik som dere må gjøre hvis billettsalget er satt unummerert.

Forutsetningen for at du skal kunne kjøre korona-funksjonalitet er at du har versjon 1.14.52 av dxPos. Hvis du ikke har dette så tar du kontakt med oss på [email protected] eller chat, så skal vi oppdatere deg med rett versjon.

Innstillinger

Du kan bestemme selv om du vil ha korona-funksjonalitet aktivert og hvordan dette skal være satt opp fra innstillinger i dxPos. Innstillingene finner du i påloggingsvinduet ved å trykke på tannhjulet øverst i venstre hjørne.

Innstillinger som du kan endre ift korona-funksjonalitet er:

 • Aktivere korona-funksjonalitet eller ikke. Her kan du også sette en sluttdato for når korona-funksjonaliteten skal opphøre. Arrangementer som er før denne datoen vil bruke korona-funksjonalitet.

 • Velge om du skal ha 1 eller 2 seter som avstand. Dette gjelder for alle saler.

 • Velge om du skal selge på annenhver rad, men også om det skal være på odde- eller partallsrader. Dette gjelder for alle saler.

Bearbeiding av forhåndssalg

I de tilfellene der det er solgt billetter uten at det er blitt satt tilstrekkelige blokkerte seter rundt hvert salg så må disse salgene flyttes i dxPos. Et minimum av arbeid er å blokkere seter rundt de sonene der det er solgt seter uten blokkering, som vist i animasjonen under.

Hvis dette ikke blir gjort så kan må få en feilmelding når man forsøker å kjøpe billetter på nett.

Flytte salg i dxPos

Fra og med dxPos versjon 1.14.58 har vi lagt til funksjonalitet for å kunne flytte salg som er gjort uten korona-avstand slik at man kan få plassert salgene mest mulig optimalt for å utnytte salen best mulig og samtidig få med avstandsplasser på salg som mangler dette.

Trykk QTRL+ALT+Q og velg en plass. Dette gjør at alle billetter som tilhører samme salg kan flyttes til annen plassering. Billetter som er kjøpt på nett får tilsendt nye billetter, men husk at salg som er gjennomført i dxPos må du printe billetter for manuelt.

For å bekrefte flyttingen trykker du QTRL+ALT+Q igjen og da får du spørsmål om du ønsker å lagre endringer og da blir billetter sendt til nettsalgene.

Nettsalg

Når publikum skal kjøpe billetter på nett så har de et ekstra behov for informasjon som forklarer hvordan dette har endret seg fra tidligere.

Infoside

Det første steget som møter publikum når de velger å kjøpe billetter på nett er en ekstra infoside om billettsalget og trygghet om at det skal være sikkert gå på kino- og kulturhus. Under ser du hvordan denne infoen ser ut for en kinoforestilling

Valg av billettkategorier

I neste steg får man valg om billettkategorier. I den første korona-versjonen hadde vi begrenset antall billetter til maks 5, men dette har vi endret til at det vil være opp til hver billettkjøper å avgjøre om de er en husstand opp til 9 personer. Ellers er dette steget uforandret fra tidligere

Begrensning på antall plasser

Selv om det finnes flere ledige plasser i salen så vil publikum få beskjed om at det er fullt hvis forestillingen er begrenset til 50 eller 200. Da får de en melding som sier følgende:

Valg av plasser

I steget for valg av plasser så blir publikum plassert på de plassene som er best ut fra prioriteringen i salen, som vanlig, men de kan velge å plassere seg en annen plass en det som er foreslått. I tillegg til plassene som publikum kan velge selv, så vil det legges til 2 ekstra plasser på hver side som vil bli blokkert for å "beskytte" salget ihht smittevernsreglene.

Registrering av kundeinformasjon

I kravene til smittesporing så må man registrere kontaktinformasjon til alle kjøp. Derfor har vi skrudd på registrering av kundeinformasjon for alle salg gjort på nett. Hvis du ikke har dette fra før blir du bedt om å registrere, navn, epost og telefon som minimum.

Salg i dxPos

Funksjonaliteten for salg av billetter i dxPos er litt annerledes, men den har samtidig noen fellestrekk med nettsalget. Vi har ikke begrensning på hvor mange billetter man kan selge i samme kjøp. Her står man også litt friere ift å plassere flere sammen, og man kan faktisk også bruke fritt setevalg til en viss grad her. Hvis vennegrupper ønsker å sitte samme så kan man plassere de med litt avstand ved bruk av fritt setevalg.

Antallsbegrensning

På samme måte som i nettsalget så begrenser også dxPos salget. Frem til 15.juni er det 50 og etter det er det 200. Dette er vist på skjermbildet under, og hvis du ser nøye etter så er det fortsatt mange ledige plasser i salen bak meldingsboksen. Så selv om det er ledige billetter på forestillingen så begrenses altså salget til maks 50/200 ihht smittevernsreglene.

Registrering av kundeinfo

I dxPos har vi sørget for at alle kjøp av billetter blir bedt om å bli registrert på en kunde. Da vil bruker få opp en dialog ved bekrefting av kjøpet som ber om å søke opp kunde eller registrere en ny. Dette er ikke samme kundedatabase som på nettsalget. Du kan ikke velge bort muligheten for å registrere kunde.

Hente ut kundeinfo

Hvis det skulle være nødvendig å få tak i kontaktinformasjon til de som har vært på ei forestilling så kan man gjøre dette ved å gå i app.dx.no under forestillingen, billettsalg og Deltakere. For at dette valget skal være tilgjengelig så må man krysse av for dette på Grunninnstillinger - Registrer navn. Dette valget trenger ikke være krysset av for at navn skal registreres, men må være aktivert for at man skal få hentet ut listen i ettertid.

Funksjonalitet i dxAuto

Hvis du har automat i porteføljen så håndterer den smittevern og avstand på samme måte som dxPos.

 • Publikum velger billetter

 • Før plassvalg må de registrere kontaktinformasjon

 • Plasser blir "beskyttet" med korona-seter

Når publikum har valgt billetter og skal gå videre til seteplassering (på unummerert går man til betaling), så må publikum registrere enten epost eller telefonnummer

Når kontaktinformasjon er valgt så får kan publikum velge seter i salen. Denne er standard ganske streng på setevalg for å unngå at publikum lager unødvendig mange korona-blokkeringer. Du kan for eksempel ikke flytte deg 2 plasser bort fra korona-blokkerte seter, da vil setevelgeren enten la deg stå hvor du har valgt seter eller flytte deg nærmere valget du har gjort, men allikevel innenfor de reglene som finnes.

Plasseringen publikum kan gjøre selv er strengere enn det er i dxPos, men det er for å hindre dårlig utnyttelse av salen.

Fant du svaret?