Byråoppgjør

Hent ut rapport for byråoppgjør.

B
Skrevet av Bård Karstensen
Oppdatert over en uke siden

Du kan hente ut en oversikt for oppgjør mot hvert enkelt filmbyrå.

Gå inn i dxWeb -> Rapporter -> Byråoppgjør.

Som standard velges forrige kinouke (fredag -> torsdag).

Velg hvilket byrå du ønsker å produsere rapporten for i nedtrekkslisten. Du kan videre filtrere på produksjon dersom du ønsker tall for kun en bestemt produksjon.

Slik ser byråoppgjøret ut for en film:

Svarte dette på spørsmålet?