Hvordan administrere koronaregler

Artikkelen forklarer hvordan du som superbruker kan sette opp dine egne koronaregler iht lokale forhold

B
Skrevet av Bård Karstensen
Oppdatert over en uke siden

Du kan administrere koronareglene dine i dxPos hvis du har supervisor rettigheter. Dette gjør det lettere å kunne tilpasse reglene utfra de forholdene dere har i deres egen region, uten å trenge å ta hensyn til generelle regler for smittevern.

Først kan det være greit å sjekke om korona-logikken er aktivert og hvilken dato den utløper på. Denne datoen er det veldig viktig at dere kjenner til, da den bestemmer nøyaktig når korona-logikken utløper. Alle forestillinger som finner sted etter denne datoen vil ikke ha noe korona-logikk.

Denne dato-innstillingen, samt en aktiverings-knapp for korona-logikken finner dere i innstillingene i dxPos. For å åpne innstillingene til dxPos, må du være avlogget. På innloggingsvinduet over der du legger inn brukernavn skal det være et tannhjul, etter du har trykt på dette kommer det opp en nytt vindu hvor du kan velge Innstillinger. Bla så ned til du finner følgende felt og markeringsboks:

 • Bruk Corona logikk

 • Dato for corona slutt (yyyyMMdd format)

Hvis denne datoen er forbipassert, eller at du har forestillinger som skal ha corona-regler etter dette datoen, vil det med andre ord ikke fungere før du oppdaterer datoen til en ny fremtidig dato.

Det siste, men også veldig viktig, er selve administreringsvinduet for korona-reglene. Dette kan du åpne etter du har logget deg inn på din brukerkonto i dxPos.
NB: Brukerkontoen må ha superbruker-tilgang.

Vi har nå laget et system som gjør at du kan ha regler på 3 ulike nivåer, og når du har aktivert bruk av korona-regler så gjelder disse nivåene på regler:

 • Generelt - som er regler som gjelder om ingenting annet er satt

 • Sal - regler som gjelder på forestillinger som er satt opp på angitt sal

 • Forestilling - regler som gjelder på en spesifikk forestilling

Korona-reglene fungerer som et hierarki. Slik at grunnregelen overstyres av sal som igjen overstyres av forestilling.


 • En grunnregel vil gjelde for alle forestillinger dersom det ikke er satt en salregel eller en forestillingsregel.

 • En salregel vil overstyre grunnregler slik at reglene kan settes individuelt pr. sal, dermed vil alle forestillinger som bruker denne salen ha disse reglene med mindre det er satt en forestillingsregel.

 • En forestillingsregel overstyre både grunnregler og salregler, det er dermed mulig å sette en regel som gjelder kun for én spesiell forestilling.


Dersom en sal for eksempel har lengre avstand mellom setene, kan man lage en regel på salen med et lavere antall seter som er koronablokkert.

Et annet et eksempel er hvis en forestilling er utendørs og kan tillate flere besøkende, så kan man lage en regel på forestillingen som tar høyde for dette ved å sette et høyere maks antall enn det som er satt som grunnregel.

Regler har også en start og en sluttdato som sier noe om hvilke forestillinger som er omfattet av regelen.

Det er viktig å merke seg at hvis flere regler som ligger på samme nivå (for eksempel sal) har overlappende datogrense velges den med nyeste startdato. Skulle fra- og tildato være helt likt så velger den litt tilfeldig, så unngå dette for å gjøre det så forutsigbart som mulig

Best practice

For at ikke det skal bli uoversiktlig for hvilke regler som gjelder når og hvor så anbefaler vi færrest mulig regler og på færrest mulig nivå.

 1. Planlegg godt hva du trenger

 2. Sett opp etter behovet når du har oversikt

 3. Ha en hovedregel som det alltid falles tilbake på

 4. Er det en sal som er spesiell ift setebredde så angi på den

 5. Har du forestillinger som skal ha en spesiell regel så kan det brukes, men bør være unntaket

Oppsett og administrasjon av regler

For å få tilgang til å kunne administrere regler så må man ha superbruker tilgang. Hvis du ikke har det må du be noen som har det om å få satt denne rettigheten på brukeren.

Hvis du har tilgang så kan du ved å trykke CTRL+ALT+T, når du står i salbildet i dxPos, og da får du opp et vindu der du kan administrere reglene

Her kan du velge å se på

 • Grunnregler

 • Salregler

 • Forestillingsregler

Dette bytter du mellom ved å trykke på knappene med disse navnene øverst i vinduet.

Du har tilgang til flere funksjoner fra dette vinduet

 • Opprette ny

 • Endre

 • Slett

 • Hjelp

Opprette ny

Hvis du ønsker en ny regel, velger du Opprette ny nederst i høyre hjørne. Da får du opp et spørsmål om hvilket nivå denne regelen skal være på

Du får tre valg når du skal opprette en ny regel:

 • Alt - du lager en regel som skal gjelde for alle forestillinger

 • En sal - du lager en regel som skal gjelde for en sal

 • En forestilling - lager en regel som skal gjelde for en forestilling

Alt

På en regel som gjelder for alle forestillinger så trenger du å ta stilling til dato, maks antall, antall koronablokkerte seter og om man skal unngå annenhver rad (og da odde- eller partallsrad)

En sal

Hvis du ønsker å sette regelen på en sal, så må du i tillegg velge hvilket salnummer som du skal knytte regelen til.

📌 Et tips her er at hvis du ikke vet salnummeret så kan du finne det ved å gå i app.dx.no under Innstillinger, Steder og Sal så finner du salnummeret som det siste tallet i adressefeltet i browseren (i dette tilfellet 1).

En forestilling

Hvis det er en spesifikk forestilling som du ønsker en spesielt regelsett for så må du angi arr.nr eller forestillingsnummer.

📌 Et tips for å finne forestillingsnummer er å gå i dxPos på aktuell forestilling så kan du hente det ut ved å se arr.nr som er rett under tittelen i forestillingsinformasjon

Når du skal lage en regel for forestilling trenger du ikke bry deg om fra og tildato. La det bare stå slik det er foreslått.

For å lagre den ønskede regelen trykker man Lagre.

Svarte dette på spørsmålet?