Du har kanskje en, to eller tre-fire av disse boksene på forsiden din og har lagt merke til at komponenten kalles «Hurtiglenker»? I denne artikkelen skal vi bli litt mer kjent med denne komponenten og hvordan du kan endre på den.

Bruksområde:

Disse boksene er ment for å gjøre viktig/nyttig informasjon lett tilgjengelig for publikum, hvorav ikonene løfter det visuelle og gjør kommunikasjon ut mot brukerne bedre og navigasjon lettere. Hele boksen er klikkbar, så ved et enkelt klikk vil publikum bli ført til den siden du ønsker boksen skal peke til.

Jeg har prøvd å endre bilde i hurtiglenkene, men det fungerer ikke slik jeg forventer:

Det kan være fordi du har lastet opp et bilde og ikke et ikon. Så hvis du har testet med vanlige bilder, blir resultatet som oftest en firkant eller et forvridd bilde. Det er fordi komponenten prøver å tilpasse innholdet i den stilen som er satt på siden din, noe som fungerer dårlig med vanlige bilder. Så et ikon med transparent bakgrunn i .svg-format er det du må bruke her.


Under ser du en illustrasjon. Her har jeg laget et enkelt pil-ikon, hvor jeg i den første boksen har hvit bakgrunnsfarge og lagret det i .jpg-format. Mens i den andre boksen har jeg et ikon med transparent bakgrunn og er lagret i .svg-format.

PS: Siden ikonene adopterer side-stilen og gir ikonene en farge (pilen under var i utgangspunkt sort), så vil det ikke fungere å bruke standardikoner med flere farger o.l.

Kanskje huset ditt har andre ikoner dere ønsker å bruke? Da er det bare å lese videre, så får du svaret på hvordan du endrer bildene og hvor boksene skal peke til.

Hvordan redigere innholdet

Under er de ulike feltene markert med nummer og piler. Dette er det du trenger å vite hvis du skal redigere eller legge til flere bokser:

  1. Legg til-knappen sier kanskje seg selv, men det er her du legger til flere bokser

  2. Minus-tegnet kan du bruke hvis det er bokser du ønsker å fjerne

  3. Pilene ved oversikten over hvor mange elementer som finnes i komponenten er måten du navigerer deg mellom de ulike boksene

  4. Ønsker du å redigere på rekkefølgen på boksene, kan du trykke på de tre strekene.

  5. Lenke-feltet er der du skriver inn den URL-en du ønsker boksen skal peke til.

  6. Vi har også laget funksjonalitet for at du skal kunne velge mellom å åpne URL-en i samme fane som bruker er i, eller ny fane (da skal checkboxen stå som aktiv)

  7. Det er to måter du kan hente ut bilde på: enten ved å laste opp/dra inn bilde der det står Finn bilde, eller du kan lime inn bilde-URL fra medie-biblioteket ditt i Customweb

  8. Siste markerte felt er Tittel-feltet. Husk at dette er ment å romme en tittel og ikke en lengre tekst.

Under ser du et ferdig utfylt eksempel. Boksene kan både peke på interne og eksterne sider.

Hvor mange bokser kan jeg ha?:

Du kan i utgangspunktet ha så mange bokser du bare vil, men det er 4 bokser som går i bredden når du er på desktop og to i bredden på mobil. Boksene fylles på fra venstre til høyre, og det lages en ny linje for boksene hvis det er flere enn det sidebredden tar.

Du kan også bruke komponenten flere plasser hvis du ønsker det.

Link til de mest brukte ikonene:

Hvis du ønsker å bruke andre ikoner enn de du allerede har på siden din av de som vi bruker som standardikoner, kan du laste ned bildene fra følgende adresser - for deretter å laste de opp i ditt media-bibliotek på hjemmesiden din:

Fant du svaret?