Alle samlinger
SelfService
Overfør salg fra dxSelfService til dxPos
Overfør salg fra dxSelfService til dxPos

Slik overfører du et salg fra selvbetjeningskassen til dxPos.

B
Skrevet av Bård Karstensen
Oppdatert over en uke siden

Dersom det er nødvendig kan man overføre et salg fra en selvbetjeningskasse til dxPos, slik at man slipper å skanne alle varene på nytt.

Trykk på "Overfør til kasse" på selvbetjeningskassen, og gå deretter inn i dxPos på kassen du vil overføre salget til. Her må du trykke snarveien Ctrl + L for å hente inn salget i handlekurven. Deretter er det bare å gjennomføre salget på vanlig måte.

Svarte dette på spørsmålet?