Alle samlinger
Korona: Avlysning og flytting av arrangementer
Hvordan deaktivere korona-logikken på en bestemt dato
Hvordan deaktivere korona-logikken på en bestemt dato
B
Skrevet av Bård Karstensen
Oppdatert over en uke siden

Dersom du ønsker å deaktivere koronalogikken på en bestemt dato, kan du sette denne datoen som utløpsdatoen for koronalogikk. Dette gjør du i administrasjonspanelet for koronaregler i dxPos.

Åpne dxPos, logg inn og bruk snarveien Ctrl + Alt + T for å åpne administrasjonspanelet (krever Supervisor-rettigheter).

Klikk på den blå "Korona slutt"-knappen nederst i vinduet.

Fyll så inn datoen du ønsker å deaktivere koronalogikken på. Den må skrives i formatet ååååmmdd (altså årstall med fire siffer, måned med to siffer, dag\dato med to siffer), for eksempel "20210924" for 24.09.2021.

Trykk deretter på "Lagre".

Husk:

Dersom du ønsker å deaktivere koronalogikken på en dato fram i tid, vil grunnregler, salregler og forestillingsregler gjelde fram til datoen du har satt over.

Tips:

Ønsker du å deaktivere koronalogikken på et bestemt tidspunkt, må du bruke to koronaregler for å oppnå dette. Hvis du for eksempel ønsker at koronalogikken skal avsluttes lørdag 25.09.2021 klokka 16:00, gjør du følgende:

  1. Sett dato for slutt på all koronalogikk til 20210925

  2. Sett Gyldig til for eksisterende grunnregel (eller lag en ny om du ikke har noen) til 25-09-2021 15:59 - da vil denne regelen gjelde fram til klokka 15:59.

  3. Lag en ny grunnregel som er gyldig fra 25-09-2021 16:00 til 25-09-2021 23:59, her setter du et tall for Maks solgte tillatt som er høyere enn kapasiteten deres, f. eks. 10000, samt "Nei" på Unngå annenhver rad og "0" på Blokker antall rundt salg

Med disse innstillingene beholder du dagens regler fram til lørdag klokka 15:59, går over i en koronaregel uten restriksjoner fra lørdag klokka 16:00 til 23:59, og deaktiverer koronalogikken fra søndag klokka 00:00.

Svarte dette på spørsmålet?