Alle samlinger
SelfService
Egendefinerte bilder på produkter
Egendefinerte bilder på produkter

Hvordan legge til egendefinerte bilder på produkter på SelfService.

I
Skrevet av Ingar Sandbakk
Oppdatert over en uke siden

På selvbetjeningskassen er det mulig å legge inn egendefinerte bilder på produkter. Selve administreringen av bildene kan gjøres fra hvilken som helst maskin med dxPos. Om dere har tilgang til selvbetjeningskassen deres via TeamViewer, kan alt dette gjøres fra nesten hvilken som helst plassering. For å gjøre dette enklest mulig for dere skal det nå ligge en snarvei på skrivebordet på kassen til en mappe kalt C:\dxSelfService\images. I denne mappen legger dere bildene dere ønsker å bruke på kassen.

For at dette skal gå så smertefritt som mulig, anbefales det at dere tar notat av filnavnet på hvert enkelt bilde, husk at dere må ha med filtypen også. Dere finner filtypen ved å høyreklikke på det aktuelle bildet og velge properties/egenskaper. Her vil det stå f.eks: "PNG-fil (.png)". Det er teksten som er i parentes dere trenger, altså i dette tilfellet ".png".

Administreringen i dxPos er enkel og grei og kan gjøres fra hvilken som helst maskin så lenge dxPos er installert på den. Dere velger produktet dere vil ha bilde på i produktoversikten og høyreklikker på det. Derfra trykker dere på "Selvbetjening" og deretter inn på "Rediger produktknapp". Det er her selve jobben skjer. Her fyller dere inn ruten "Bilde filnavn" med navnet på bildet som tilhører produktet. HUSK filtypen. Da kan navnet f.eks være "cola.png". En annen ting som er viktig, er å velge gruppe. Dersom gruppen ikke er definert, vil ikke produktet dukke opp på maskinen. Når alt dette er på plass er det bare å lagre, så skal det være i orden. Det kan være at du må restarte selve SelfService-programmet for at endringene skal tre i kraft.

Svarte dette på spørsmålet?