Minimum systemkrav:

iPhone 4s eller senere, iOS 7 eller senere. Nyere foretrekkes ettersom eldre iOS-versjoner kan ha problemer med "vanskelige" QR-koder. Android støttes dessverre ikke.

Bruker til appen:

Her benytter man samme innlogging som på DX Web: app.dx.no

Om du er i tvil hvorvidt du har en slik eller hva brukernavn eller passord er kan du ta kontakt med oss på enten [email protected]eller 755 09809

Førstegangs innlogging:

Når du først logger inn på Check-In vil du få opp valg for hvilket sted du vil logge inn for og deretter en kjapp instruks som beskriver funksjoner og hvordan du benytter disse.

Valg av sted er først og fremst myntet på kunder som er tilknyttet mer enn en partner. Vi anbefaler å ta en rask gjennomgang av introduksjonen for å få et overblikk, og husk at du kan sjekke denne igjen ved å gå til Profil nede til høyre og så til Instruksjonsguide.

Du vil deretter bes om å velge en profil basert på hvilken type hovedaktivitet dere har. Dette er et sett med innstillinger som kan endres senere ved behov.

Funksjoner i appen:

Følgende er en gjennomgang av de ulike funksjonene i appen. Disse får man tilgang til ved hjelp av ikonene nederst på skjermen.

Scan:

Scanning av QR-kode på billett skjer ved å peke kamera mot koden for så å la programmet lese inn billetten og registrere den som godkjent. Sørg for gode lysforhold slik at kameraet oppfatter koden, eventuelt kan du slå på kameralys hvis enheten har dette. Man kan angre scan av en billett ved å riste på enheten, dette kan slås av og på under Profil > Innstillinger. Om man skanner en kode på nytt kan den også fris opp for bruk igjen.

Oppe til venstre vil du kunne se statusikon hvis sync ikke har forekommet nylig om scanning forekommer i offlinemodus. Man kan slå offlinemodus av og på under Oppsett.

Merk at appen ikke vil respondere til QR-koder som er knyttet til billetter for arrangement som ikke er valgt eller som er utenfor definert tidsintervall. Dette gjelder også for billetter solgt imens enheten har vært i offlinemodus, så det er viktig å ikke gjennomføre ytterligere salg om enheten settes til å scanne offline med mindre man har anledning til å synkronisere den på nytt i mellomtiden. Merk også at forestillinger som skal scannes offline ikke automatisk vil deaktiveres på nett eller i kassen, sørg derfor for å deaktivere salg før appen settes i offlinemodus.

Søk:

Her kan operatør søke opp billetter ved hjelp av enten de fire siste sifrene i kredittkortnummeret, epostadresse eller telefonnummer. Dette kan for eksempel være nyttig om scan ikke lar seg gjøre eller kunden ikke har med billett.

Oppsett:

Her velger man om man ønsker å aktivere scan basert på tidsintervall eller basert på konkret forestilling. Førstnevnte kan være nyttig om man har innslipp på mer enn en forestilling samt om man ikke ønsker å velge manuelt. Velg Forestilling er mest nyttig når man kun skal ha innslipp på en gitt forestilling samt om man ønsker starte scan tidlig.

Profil:

Bytt Partner - Her kan man velge hus knyttet til brukeren. Dette benyttes kun av flerhusbrukere.

Innstillinger - Her kan man sette preferanser for angreristing, ekstragodkjenning av felleskode samt om man skal benytte strømsparemodus.

Instruksjonsguide - Velg denne om du ønsker å se introduksjonen på nytt. Den kan lukkes på siste panel.

Logg ut - benytt denne om du vil bytte bruker eller scanprofil. Sistnevnte kan velges på nytt ved gjeninnlogging.

Fant du svaret?