I dxweb kan du kontrollere og begrense informasjonsflyt ved å legge til ulike brukertilganger.

I dag har du følgende valg når du legger til en ny bruker:

 • Full tilgang
  Nettopp det, full tilgang til alle moduler
 • Leietaker
  En leietakertilgang kobles til en spesifikk leietaker. Brukere med slike tilganger får innsyn i salgstall for alle arrangementer som er koblet til den gjeldene leietakeren
 • Kun lese tilgang
  Brukeren kan se informasjon i kalenderen, men ikke redigere eller legge inn nye arrangementer
 • Scanner
  Brukeren kan logge inn i scannerappen for å scanne billetter, men har ingen øvrige tilganger.

  Denne rollen kan også begrenses til bestemte leietakere, slik at en leietaker kan ha scanner-brukere som ikke har innsyn i salgstall.
Fant du svaret?