Alle samlinger
SelfService
Z-rapport på SelfService
Z-rapport på SelfService

Generell info om Z-rapporten på SelfService

I
Skrevet av Ingar Sandbakk
Oppdatert over en uke siden

Det er ikke nødvendig å ta ut Z-rapport for SelfService-kasser ettersom det ikke er kontantsalg på disse.

Det er ikke mulig å ta ut Z-rapport på selve SelfService-kassen, dette gjøres fra dxPos ved å gå på Rapporter → Oppgjør → Bytt kasse → velg SelfService-kassen → Kjør Z-rapport. Denne vil da legge seg i historikken over Z-rapporter i dxPos.

Det er altså valgfritt om man ønsker å ta ut Z-rapport for selvbetjeningskassen.

Svarte dette på spørsmålet?