Lukket billettsalg

Benytt lukkede billettsalg for å selge billetter til begrensede grupper, forhåndssalg og for å distribuere fribilletter enkelt

B
Skrevet av Bård Karstensen
Oppdatert over en uke siden

Hva er et lukket billettsalg?
Et lukket billettsalg gjør det mulig å selge billetter via en alternativ billettkjøpslenke, kun synlig for de som får lenken. Du velger gyldighetstiden på lenken, billettkategori og hvor mange billetter som kan kjøpes/hentes.

Det kan f.eks. brukes for å kjøre begrensede forhåndssalg, "early bird"-kampanjer og for å distribuere fribilletter f.eks. til sponsorer/gjester.


VIKTIG: For at lukket billettsalg skal fungere, forestillingen være "På web".

Sette opp et lukket billettsalg

Gå til fanen Kalender, åpne arrangementet du vil lage et lukket salg for og trykk deg videre inn på Billettsalg i sidemenyen.

Under Salgskanaler velger du Legg til kampanje

Velg Lukket billettsalg

Velg eller opprett en ny billettkategori:


For at billettkategorien skal vises i listen, må det ligge inne en "Kode for kjøp på web" som starter med ! på den, f. eks !SPONSOR eller lignende. Kode for kjøp på web lagres på billettkategorien under Innstillinger -> Billettkategorier.

Billettkategorien må også ha "Selges på web" krysset av for at lukket billettsalg skal fungere.

Angi hvor mange billetter som kan kan hentes ut totalt, og per bruker.
Angi også i hvilket tidsrom det lukkede billettsalget skal være tilgjengelig.

Når du oppretter en ny kategori setter du navn, pris og andre innstillinger i dette vinduet.

Trykk Lagre.

Det lukkede billettsalget dukker nå opp i listen over salgskanaler for arrangementet. Trykk på Salgslenke for å vise og kopiere lenken til det lukkede billettsalget.

Lenken er aktiv innenfor tidsrommet du har angitt, eller frem til maks antall billetter er hentet ut fra lenken.

Følge med på lukkede billettsalg

Under salgskanaler kan du se hvor mange billetter som er hentet ut via lenken.

Ved å trykke på raden kan du åpne detaljvisning. Her kan du redigere og stoppe det lukkede billettsalget. Du kan også se transaksjoner og tilknyttede epostadresser for alle billetter som er hentet ut via lenken.

Svarte dette på spørsmålet?