Grupper kan for eksempel brukes for å samle interne lokasjoner og eksterne lokasjoner hver for seg.

Grupper administreres under Innstillinger › Steder 


Trykk på Opprett gruppe og gi gruppen et navn. 

Deretter kan du dra og slippe steder inn i gruppen.

Alternativt kan du markere et eller flere steder med sjekkboksen, og trykke på Flytt steder og velg gruppen du ønsker å flytte markeringen(e) til.

Når du viser kalenderen i Tidslinje-modus kan du klappe sammen og ekspandere steder gruppevis.

Fant du svaret?