Hvordan reservere billetter

Hvordan reservere billetter i dxPos

B
Skrevet av Bård Karstensen
Oppdatert over en uke siden

Det er veldig enkelt å reservere billetter i dxPos, spesielt med fritt setevalg-funksjonen. Reserverte seter merkes med gul farge i salkartet. 

Første steg er å legge til de billettene du ønsker å reservere i handlekurven.
Dette gjør du enkelt ved å trykke på ønsket billettkategori.

Neste steg er å trykke på den gule knappen ved navn Reserver salg i handlekurven.

Etter du har trykket Reserver salg, vil du få opp en vindu som sier at reservasjonen nå er fullført. 

Det betyr egentlig at du er ferdig - du kan trykke OK og lukke vinduet og fortsette med hva ellers annet du skulle gjøre. 

Men dette er kanskje ikke helt ønskelig, da en gjerne vil lagre litt informasjon om den som har reservert billettene. 

Her kan du enten søke opp og sette den på en allerede eksisterende kunde, eller fylle ut feltene her og opprette ny kunde.

Merk: Reservasjons-nummer står øverst i vinduet til venstre. 


Endre hentefrist på reservasjon

Det er viktig å følge med på hentefristen på reservasjonen og sørge for at den er riktig. Hvis den ikke er riktig, kan du enkelt endre den ved å trykke på Hentefrist-feltet. 

Du kan også sette reservasjonen på Hold. Dette betyr at reservasjonen ikke skal bli slettet eller gå ut på dato, under noen omstendigheter. Du må faktisk hente opp reservasjonen og fjerne Hold før du får lov til å slette den. 


Reservere med fritt setevalg / Reservere over flere rader

Fritt setevalg er et modus vi har i dxPos for å kunne merke flere seter enkelt over flere rader i noen få klikk. Dette fungerer både for salg og for reservasjoner.

Det fungerer også litt ulikt fra ordinært salg / reservering. Først må du velge moduset fra bunnen av salbildet i dxPos.

Etter du har trykket på denne knappen, skal det dukke opp et lite vindu i salbildet som forteller deg at du nå er i fritt setevalg-modus.

Det viser også hvor mange seter du har merket. Og med det så kommer vi over på neste steg, merking av seter. 

I ordinært setevalg trykker du på billettkategoriene og flytter setene rundt i salen.
I fritt setevalg merker du setene i salkartet - så trykker du på billettkategorien.

Fritt-setevalg har også en lasso-funksjon slik at du kan klikk og dra musepekeren over salbildet og velge alle setene i salen raskt og effektivt. 

Etter du har valgt de setene som du ønsker å selge / reservere, trykker du på ønsket billettkategori.

Deretter trykker du på Reserver salg som vist tidligere og reservasjonen er fullført.

Kjekt å vite:

  • Fritt setevalg-funksjonen tildeler reservasjoner over flere rader et eget nummer som systemet bruker for å gjenkjenne at denne reservasjonen ble gjort i fritt setevalg. Det gjør det også mulig for deg å hente opp deler av reservasjonen eller hele reservasjonen.

  • Noen ganger må du trykke nært setene for at lasso-funksjonen skal fungere. 

  • Du kan også velge Hent flere fra reservasjons-vinduet. Dette gjør det mulig for deg å hente opp flere reservasjoner på kryss og tvers for den valgte forestillingen. Følg instruksjonene som dxPos gir deg. 

Svarte dette på spørsmålet?