Alle samlinger
Bookingkalender
Nyttige funksjoner
Etterregistrering og korreksjoner
Etterregistrering og korreksjoner

Av og til er det nødvendig å registrere billettsalg etter at arrangentet er fullført. For eksempel i forbindelse med ubillettert dørsalg.

B
Skrevet av Bård Karstensen
Oppdatert over en uke siden

For å registrere billettsalg eller korreksjoner manuelt åpner du det gjeldende arrangementet fra kalenderen i DX Web.

Videre velger du Billettsalg › Transaksjoner.

Ved siden av søkefeltet, velger du Manuell registrering:

Denne funksjonen er kun tilgjengelig etter at arrangementet er fullført. Hvis du skal selge billetter på forhånd må du gjøre dette fra dxPos.

I vinduet for manuell registrering fyller du inn nødvendig informasjon og trykker Lagre.

I salgsoversikten vil korreksjoner dukket opp som en egen kategori med følgende format: "Korreksjoner Billettkategori"

Svarte dette på spørsmålet?