For å registrere billettsalg eller korreksjoner manuelt åpner du det gjeldende arrangementet fra kalenderen i DX Web.

Videre velger du Billettsalg › Transaksjoner.

Trykk på menyen ved siden av søkefeltet, og velg Manuell registrering:

I vinduet for manuell registrering fyller du inn nødvendig informasjon og trykker Lagre.

I salgsoversikten vil korreksjoner dukket opp som en egen kategori med følgende format: "Korreksjoner Billettkategori"

Fant du svaret?