For å registrere billettsalg eller korreksjoner manuelt åpner du det gjeldende arrangementet fra kalenderen i DX Web.

Videre velger du Billettsalg › Transaksjoner.

Ved siden av søkefeltet, velger du Manuell registrering:

Denne funksjonen er kun tilgjengelig etter at arrangementet er fullført. Hvis du skal selge billetter på forhånd må du gjøre dette fra dxPos.

I vinduet for manuell registrering fyller du inn nødvendig informasjon og trykker Lagre.

Salg skal bokføres iht. arrangementdato. Derfor er det ikke mulig å sette egen dato på den manuelle transaksjonen. Et forhåndssalg av en billett er et tilgodehavende en kunde har kjøpt for adgang til en hendelse i fremtiden. Først når hendelsen er ‘levert’ til kunden, kan denne fordringen gjøres om til inntekt.

I salgsoversikten vil korreksjoner dukket opp som en egen kategori med følgende format: "Korreksjoner Billettkategori"

Fant du svaret?