Alle samlinger
Billettsalg
DX POS - Billettsalg
Hvordan søke og velge forestilling
Hvordan søke og velge forestilling

Hvordan navigere til ønsket forestilling

B
Skrevet av Bård Karstensen
Oppdatert over en uke siden

For å navigere og finne forestilling man ønsker å selge billetter til så kan dette gjøres i til venstre i hovedbildet for Billetter

Som standard viser forestillingslisten forestillinger for den første datoen med forestillinger. 

For å navigere i dager kan man i tillegg til å trykke på piltastene i programmet bruke piltastene på tastaturet. Pil opp og ned navigerer mellom forestillingene i listen.

Øverst i listen kan man velge dato i kalender eller ved å bruke pilknappene for å bla mellom dager. 

For å søke på forestilling trykker man på forstørrelsesglasset, og skriver inn hva man ønsker å søke på. 

Hvis man trykker på H tasten går man til dagens dato.

For å få opp en listevisning som grupperer forestillingene etter dag i en liste, bruker man CTRL+O eller velger Oversikt fra kalenderen. 

Svarte dette på spørsmålet?