Slette reservasjon

Hvordan slette en eller alle reservasjoner på en forestilling

B
Skrevet av Bård Karstensen
Oppdatert over en uke siden

Sletting av enkeltreservasjoner gjøres gjennom Reservasjonsloggen (F3). Søk opp den ønskede reservasjonen, og velg Slett

Dersom man ønsker å slette alle reservasjoner på en forestilling, åpner man reservasjonsloggen når man står på den gitte forestillingen, og velger Slett alle. Dette er en ikke reverserbar handling, og det vil derfor poppe opp et bekreftelsesvindu. Marker tekstfeltet i vinduet, og skriv inn teksten “SLETT” for å bekrefte.

Svarte dette på spørsmålet?