Utskrift av kopi-kvittering
B
Skrevet av Bård Karstensen
Oppdatert over en uke siden

Skulle du ønske å skrive ut en kopi-kvittering på et gjennomført salg søker du det opp i bonglisten, og velger “Skriv ut kvittering”. Fra kasseforskriften er det kun lov/mulig å skrive ut èn kopi-kvittering. Brukeren din må også være superbruker (supervisor).

Svarte dette på spørsmålet?