Alle samlinger
Billettsalg
DX POS - Oppgjør og rapporter
Hvordan ta oppgjør ved dagsavslutning
Hvordan ta oppgjør ved dagsavslutning

Lær hvordan oppgjøret taes for en kasse med dxPos.

B
Skrevet av Bård Karstensen
Oppdatert over en uke siden


Oppgjøret i dxPos er i grunn ganske rett fram.
Det er ikke likt slik det var i dxBillett, så det lønner seg å se på dette som et nytt system kontra å forsøke å sammenligne det med det gamle.

Slik ser det ut:

For å finne fram til dette, trykker du på hovedmeny-knappen øverst til venstre.

Her er det to menyvalg vi skal konsentrere oss om:

Her er en enkel og kjapp rutine som dere kan følge:

Rutine ved oppstart:

 1. Når du har startet dxPos og har logget inn trykker du på menyen oppe til venstre og velger «Kontantregistrering».

 2. Tell opp kontanter i kasse, inkludert veksel. Legg inn summen og trykk på «Vekselkasse ved oppstart». Denne knappen er grønn.

Rutine ved avslutning:

 1. Trykk på menyen oppe til venstre og velg «Kontantregistrering».

 2. Tell opp kontanter i kasse, inkludert veksel. Legg inn summen og trykk på «Vekselkasse ved avslutning». Denne knappen er rød.

 3. Kjør X-rapport og sjekk at beløp stemmer.

 4. Avstem bankterminalen.

 5. Bekreft oppgjør ved å kjøre Z-rapport.

Vi har lagt inn en funksjon for å kjøre X og Z-rapport på andre kasser en den du sitter på. Det gjør det også mulig å skrive ut X / Z-rapporten fra en annen kasse på skriver.

Hva er alt dette?

I dxPos er det to ulike rapporter for oppgjør som dere skal bruke for å ta kasseoppgjøret ved vaktslutt. I tillegg skal dere registrere kontanter, dette vil taes med på rapportene. (se artikkel om kontantregistrering)

 • X-rapport: Rapport med totaler for alt salg med transaksjoner siden forrige Z-rapport ble kjørt. X-rapporter nullstiller ikke totaler. 

 • Z-rapport: Dagsrapport med totaler for alle transaksjoner siden forrige Z-rapport ble kjørt. Denne nullstiller totalene.

X-rapporten tilsvarer det som du tidligere har tatt ut som kontantoppgjør i dxBillett.
Z-rapport skal genereres ved dagens slutt (dagsrapport) med alle opplysninger som er blitt registrert av bedriftens kassaapparat i løpet av dagen. Rapporten benyttes som bilag til bokføringen av bedriftens inntekter, og skal være datert og signert.

I dette ligger det at når dere er ferdig med dagens salg så får dere ut alt salg som er gjennomført på en kasse siden forrige Z-rapport er kjørt med disse to rapportene. Den eneste forskjellen er at Z-rapporten signerer alle transaksjoner som blir inkludert i rapporten og med det regnes transaksjonene som lukket og man kan dermed ikke endre på disse.

Så når dere skal avslutte for dagen så tar dere først ut en X-rapport og sjekker at tallene som står på X-rapporten stemmer med det man mener er solgt. Hvis alt ser ok ut så kjører man ut Z-rapporten og lukker da transaksjonene. Det er viktig at Z-rapporten blir kjørt hver dag det gjøres salg på kassen. Om det er en differanse mellom opptalte kontanter og registrere kontanter, vil du få en melding om dette før du kjører Z-rapporten.

Z-rapporten oversendes til økonomiansvarlig/avdeling sammen med alle bilag til oppgjøret.


Utskrift og generering

Når du kjører ut en X eller Z-rapport vil du få opp et valg om du ønsker å printe denne rapporten ut på papir eller ikke. Trykker du Ja vil den komme ut på kvitteringsskriveren som du har koblet til. Trykker du Nei vil rapporten bli generert, men den vil ikke bli skrevet ut på kvitteringsskriveren. 

Rapporten lagres digitalt - men du kan også f.eks skrive den ut på vanlig A4-ark via en skriver som du har koblet til datamaskinen din. Se lengre ned på siden under ofte stilte spørsmål. 

Differanser og avvik

La oss si du starter dagen med å telle opp 2000 kroner i veksel og legger dette inn i dxPos som inngående beholdning i kontantregistrering. (Vekselkasse ved oppstart)

Du selger så for 1300 kroner denne dagen i kontantsalg, det vil si at ved slutten av dagen skal du ha totalt 3300 kroner i kassaskuffen. Men når du teller opp kontantbeholdningen i kassaskuffen finner du bare 3200 kroner. Det mangler altså 100 kroner fra kassaskuffen.

Hvis du nå for eksempel hadde registrert 3200 kroner i utgående beholdning via kontantregistreringen (Vekselkasse ved avslutning) og kjørt ut en X-rapport ville du fått opp en differanse på 100 kroner.

Det ville sett slik ut:

Hvor har disse 100 kronene blitt av? Det er litt vanskelig for oss å si, men du kan for eksempel telle opp kassebeholdningen på nytt og se om du kanskje har talt feil - eller gå igjennom salgene dine som er gjort i bong-listen og se om det er noe som er gjort feil der. 

Om du nå tar du en Z-rapport vil du få opp et varsel om dette. Velger du å kjøre ut Z-rapporten likevel vil dxPos spørre deg om du ønsker å registrere et notat til avviket. Dette kommer med på bunnen av Z-rapporten.

Hvis det nå faktisk er slik at det mangler 100 kroner kan avviket registreres på denne måten. Om du skulle finne ut at du har slått inn et salg for mye, kan du annullere salget og differansen vil rette seg opp. 

Bankavstemming

Du kan kjøre en avstemming av bankterminalen fra dxPos. Denne knappen finner du under knappen for å kjøre Z-rapporten.

Avstemmingen vil vises i forhåndsvisningen til høyre, så kan du avstemme beløpet som er gått inn på terminalen med f.eks oppgjøret til dxPos. 


Historikk

Vi har en funksjon i dxPos for å hente opp tidligere rapporter kjørt ut på kassen du bruker samt andre kasser. Den heter Historikk og er lokalisert blant rapportene i dxPos.

For å finne frem trykker du på hovedmeny-knappen øverst til venstre og velger Rapporter -> Historikk

Her kan du velge dato, hvilke type rapport du leter etter og om du ønsker å skrive ut en kopi eller åpne rapporten som .pdf.

Hva vises på X- og Z-rapporten?

Seksjon: Heading

 • Overskrift om det er X eller Z rapport

 • Bedriftsnavn 

 • Organisasjonsnummer

 • Adresser

 • ID-nummeret til kassapunktet

 • Hvilket nummer i rekken Z-rapporten er

 • Dato og klokkeslett for utskrift

 • Versjon av dxPos

Seksjon: Kontant

Viser kontantoppgjøret til kassen.

 • Registrert inn i kassa ved oppstart (Inngående beholdning)

 • I kassa ved dagsavslutning (Utgående beholdning)

 • Totalt kontantsalg (Registrert)

 • Differanse mellom opptalt kassebeholdning og registrert kassebeholdning

Seksjon: Terminal

Viser hvor mye er registrert solgt på bankterminalen til kassen.

Seksjon: Grupper

Viser salg per MVA-gruppe.

Seksjon: Varegrupper

Viser antall og beløp per varegruppe.

Eksempel på inkluderte grupper:

 • Kinobilletter

 • Kulturbilletter

 • Produktgrupper (Popkorn, mineralvann osv)

 • Gavekort

Seksjon: MVA

MVA blir summert her per produktgruppe og en total.

Seksjon: Billetter
Viser hva slags billetter som er solgt, med pris og antall samt sum og total.

Seksjon: Forestillinger
Viser salg per forestilling.

 • Forestillinger

 • Antall salg per forestilling

 • Total

Seksjon: Betalinger

Fordeling av salg per betalingsmåte.

 • Bank

 • Gavekort

 • Kontant

 • Kreditt

 • Total betalinger

Seksjon: Statistikk

Viser ulike nøkkelverdier på salgene som er gjennomført

 • Antall salg (handlekurv)

 • Gjennomsnitt sum pr salg

 • Sum retur/annullerte

 • Antall ganger kasseskuff er åpnet

 • Antall kvitteringer

 • Antall kopikvitteringer

 • Annet

Seksjon: Ekspeditører
Her grupperes salget pr bruker/ekspeditør

 • Registrert inn i kassa ved oppstart

 • I kassa ved dagsavslutning

 • Totalt kontantsalg

 • Differanse mellom Kontant ut og Totalt kontantsalg

 • Per andre betalingsmåter (bank, kreditt, gavekort mm)

 • Total for ekspeditører

Seksjon: Total
Viser totalen for rapporten, samt grand total som er totalen for alle rapportene.

Seksjon: Notater

Eventuelle registrerte avvik dukker opp her.


Ofte stilte spørsmål:

Må jeg ta oppgjøret på alle kassene eller holder det med å ta dette på én kasse?
Oppgjøret i dxPos må taes pr. kasse. Dette er fordi alle kasser har et unikt kassenummer og slikt skal det være for at salg og transaksjoner som er gjort skal kunne spores opp nøyaktig. Du kan likevel ta ut Z-rapporter fra alle kassene fra én kasse. Hvis du ønsker å se på et oppgjør for alle kassene deres, anbefaler jeg at du sjekker ut dagsoppgjøret i dxWeb.

Hva er kontantregistrering?
Du kan lære mer om kontantregistrering ved å klikke her.


Hvorfor får jeg opp melding om at Z-rapporten ikke ble kjørt siden sist innlogging?
Dette betyr at det er gått over til en ny dag og at sist gang dxPos ble brukt til å selge på denne kassen så ble det ikke kjørt noen Z-rapport. Det vil si at salgstotalene ikke er nullstilt, så om du selger noe fra denne kassen nå så vil salg bli lagt til på salgene som allerede er gjort fra forrige dag. 

Dette er ikke bra, så vi anbefaler at du kjører ut Z-rapport når du får denne meldingen med mindre det er gitt noen annen beskjed internt. Det kan f.eks være at kasseoperatøren fra dagen før glemte å kjøre ut Z-rapporten.

Hvorfor får jeg opp melding om differanse i kassen når jeg skal kjøre Z-rapport?Dette kan komme av ulike årsaker, de to mest vanlige er:

 1. Kontantregistrering har ikke blitt brukt korrekt.

 2. Kontantregistrering har blitt brukt, og det er en reell differanse. 

Hvis du ikke har brukt kontantregistrering og er blant gruppe 1, så anbefaler vi at du sjekker ut vår artikkel om kontantregistrering her.

Hvis du har registrert inngående beholdning og utgående beholdning og får opp denne meldingen når du kjører en Z-rapport så anbefaler vi at du først kjører en X-rapport for å kontrollere summene og se om det er noen differanse mellom registrert kontant og kontantbeholdningen. Det skal som regel avdekke differansen. Kort sagt, meldingen kommer opp fordi registrerte kontanter ikke er i balanse med inngående og utgående beholdning. Kanskje du har telt opp feil i kassen eller gjort et feilsalg som fører til differansen? dxPos sier iallefall ifra her at det er et avvik i oppgjøret og gir deg en sjanse til å rette dette opp før du kjører ut Z-rapporten og bekrefter oppgjøret.
​ 

Hvordan skriver jeg ut oppgjøret på vanlig skriver?
Etter du har kjørt ut en X eller Z-rapport kan du trykke på knappen "Åpne PDF" nedenfor rapporten.

Da vil rapporten åpne en .pdf-fil som du da kan skrive ut på vanlig A4-ark på en skriver som er tilkoblet datamaskinen din. 

Svarte dette på spørsmålet?