Dagsoppgjør

Dagsavslutning i dxWeb

B
Skrevet av Bård Karstensen
Oppdatert over en uke siden

Ved overgang fra dxBillett til dxPos har vi fått mange spørsmål om hvor dagsavslutningen taes i dxPos

Tidligere, i dxBillett hadde du to knapper for oppgjøret. Den ene var kontantoppgjør og den andre var dagsavslutning. Kontantoppgjøret gjaldt for den ene kassen den dagen, mens dagsavslutningen gjaldt for alle kassene i den valgte perioden. 

I dxPos har det skjedd en endring. Nå er kontantoppgjøret blitt "Oppgjør" i dxPos mens dagsavslutningen er tatt vekk fra billettsalgsprogrammet og istedet blitt implementert i dxWeb. Det betyr at du vil kunne ta ut dagsoppgjør for alle kassene i en gitt periode, uansett fra hvor du befinner deg (forutsatt at du har tilkobling til internett). 

Dagsoppgjøret kan du også sende på e-post direkte fra dxWeb, skrive ut på printer eller lagre som en PDF-fil.

For å finne frem til dagsoppgjøret i dxWeb, går du inn på Rapporter fra menyen til venstre og velger derfra Dagsoppgjør.

Slik vil det da se ut:

I første rute vil du kunne sette til og fra-dato samt velge hva du vil ha med på dagsoppgjøret.

Nedenfor her vil du ha 3 ulike valg for eksport av dagsoppgjøret.

Hvis du velger Send på epost vil dagsoppgjøret bli sendt fra den epost-adressen du er innlogget med. Du vil også kunne legge inn egen tekst som du ønsker å inkludere i e-posten. 

Hva er hva i dagsoppgjøret?

Oversikt

Oversikt viser totalsalg for den valgte perioden. Den første linjen viser solgt på dagens forestillinger, altså dagen eller perioden som du har valgt. Linjen under trekker ifra forhåndssalget til disse forestillingene og plusser på forhåndssalg til fremtidige forestillinger for å gi en totalsum på billettsalget i den valgte perioden.

Videre legger den på produktsalg, gavekort og summerer dette og viser en linje for kontant-inntjening for den valgte perioden.

Salg per kasse

Denne posten viser totalt salg per kasse.
Her vil det dukke opp en liste med kassenavn, inklusiv en egen linje for eBillett.
Under kassenavnet vil de kasseoperatørene som har solgt noe på kassen vises.
Generelt så viser altså denne posten salgstall for billetter, verdikort og produktsalg. Det som er registrert annullert vil også vises her. Annet salg er for tiden ikke i bruk.

Betalingsmåter per kasse

På denne linjen vil summene bli fordelt på betalingsmåter per kasse.
Lik som posten ovenfor, vil kassenavn bli listet nedover.
(Kassenavnet settes i innstillingene til dxPos)
Totalsummen her skal stemme overens med Salg per kasse


Produktsalg

Totalsummen av alt produktsalg gjennomført i den valgte perioden vil vises her.
Dette fordeles etter produktgrupper og viser både med og uten merverdiavgift.
For å se hvor mye som er solgt av et spesifikt produkt kan du bruke rapportene i Produkt-modulen. 


Kredittsalg

Denne oversikten viser kredittsalget som er slått inn i den valgte perioden.
Den viser hvilke kunde (altså navn), hvilket arrangement, pris og antall samt sum.
Det betyr at du kan bruke denne oversikten som et fakturagrunnlag for å få en enkel oversikt over hvem som skal faktureres, hva de skal faktureres for og for hvor mye.
Nederst vil du få opp en totalsum for kredittsalget.

Posteringer

Her er beløpene summert og gruppert slik de skal posteres i regnskapet.

Debet viser hvilke betalingsmåter som er benyttet. Betaling med bankkort er gruppert pr. Kortutsteder/type og buntnr.

Kredit viser hva som har blitt solgt. Billettsalg Kino er summert i én sum.
Billettsalg Kultur er summert pr. ordre. Kiosksalg er summert pr. varegruppe.Viktig informasjon angående kontonummer på posteringer:

Du kan sette kontonummer til/for regnskap på ordre dersom du ønsker å f.eks føre omsetningen for hele ordren på et eget prosjektnummer eller kontonummer i ditt regnskapssystem. 

Du kan velge å la feltet stå blankt på ordre, men da vil standardkonto for kulturbilletter bli benyttet, som er 13. Hvis du setter kontonummer på ordre, vil dette vises i dagsoppgjøret under posteringene i kombinasjon med standardkontoen for kulturbilletter sitt kontonummer.

Prosjekt-/aktivitetsnummer/kontonummer kan settes på den enkelte ordre.

Hvis du har satt kontonummer regnskap på ordre, vil dette vises sammen med kontonummer for regnskapskonto til kulturbilletter (billettsalg kultur).

Du kan lese mer om regnskapskontoer her.

Hvis du trenger hjelp, ta kontakt med oss på chatten!  


Ofte stilte spørsmål

Jeg har solgt med dxBillett og dagsoppgjøret i dxWeb viser feil?

Dagsoppgjøret i dxWeb er designet for dxPos og vil kun virke mot dxPos.

Hvis du har brukt dxBillett til å selge billetter eller produkter kommer tall og data i dagsoppgjøret til å bli feil. Dette kan enkelt gjenkjennes dersom salg per kasse og betalingsmåter per kasse ikke stemmer overens. Er det da et kassenavn ved navn "Dummy kasse" i listen betyr det da at dxBillett har blitt brukt den dagen eller perioden. 

Jeg får opp feilmelding når jeg forsøker å laste inn dagsoppgjøret?

Som regel kommer dette av at et produkt har blitt solgt som ikke er tilknyttet en produktgruppe med egen regnskapskonto.

Sjekk over og sørg for at produktene og produktgruppene som har blitt solgt fra i den utvalgte perioden er ordentlig satt opp og at det er et ryddig system. 

Hvis du fremdeles får opp feilmelding, kontakt oss på chat eller [email protected].

Systemet skal som regel gjenkjenne feilen og gi et tips til hvordan det kan løses. Hvis feilen ikke blir gjenkjent, vil feilmeldingen vise "Server error". 

Jeg har noen forslag til forbedring for dagsoppgjøret. Hvor skal jeg sende dem?

Forslag sendes til [email protected] eller direkte til oss på chat.
Vi setter veldig pris på en god beskrivelse og har sterkt behov for at brukerbehovet blir presisert. 

Vær sikker på at det du spør om ikke allerede er mulig å hente ut i en annen rapport på dxWeb.

Noe er feil med tallene i dagsoppgjøret! Hva skal jeg gjøre?

Hvis det er noe du er usikker på, ring oss på 75 50 98 09.
Dersom du oppdager en feil foretrekker vi å motta dette på e-post, [email protected].

Jeg mangler Dagsoppgjør fra Rapporter i dxWeb?

For å få tilgang til dagsoppgjøret må dere først ha fått dxPos installert og tatt i bruk.
Under utrulling av dxPos vil vi aktivere dette og Produkt-modulen. 

Kredit viser kun leietaker til ordre og ordrenummer, hjelp? 

Dette betyr rett og slett at feltet Kontonummer regnskap står tomt på selve ordre. 

Gå inn på det relevante ordre og fyll inn kontonummer der, så vil ordretittel, samt leietaker-navn dukke opp på dagsoppgjøret samens med det du har fylt inn i feltet.

Hvordan ser jeg solgt per forestilling i dagsoppgjøret?

Dette ser du under Kredit i posteringbilaget. Billettsalg for kino er samlet i én, fordi dette er som regel forestillinger som blir solgt dagen før, eller på selve dagen. Derfor er det ikke behov for å dele opp kinoforestillinger i enkeltlinjer. Kulturforestillinger vises separat, da disse som oftest har lengre forhåndssalg. Du kan enkelt sjekke hvor mye et kulturarrangement har solgt den og den dagen, eller perioden, ved å bruke dagsoppgjøret i dxWeb. 

Dagsoppgjøret viser ikke antall solgte billettkategorier per forestilling da vi tilbyr automatisk filmrapportering med besøkstall per kategori og det er derfor ikke behov for dette. Det er selve salgstallet til forestillingen som skal føres inn i regnskapet - og det finner du i dagsoppgjøret.

Svarte dette på spørsmålet?