Regnskapskontoer

Endre på regnskapskontoene og tilpass dem til deres behov.

B
Skrevet av Bård Karstensen
Oppdatert over en uke siden

I lys av integrasjon regnskap, er det ofte behov for å endre på regnskapskontoene som ligger inne slik at de peker mot riktig kontonummer (eller prosjektnummer) i regnskapssystemet. 

Det er veldig rett fram å endre på - men det er noen viktige ting en må huske på når du endrer, hvis ikke kan det oppstå feil.

  1. Du må ikke bruke samme kontonummer flere ganger.

  2. Du kan endre navn, men det er ikke nødvendig og kan føre til forvirring i dagsoppgjøret.

  3. Det er kun snakk om å endre på standardkontoene som ligger inne fra før av, det er altså ikke noe behov for å opprette ny regnskapskonto med mindre du skal lage ny produktgruppe

For å endre på kontonummer tilhørende en regnskapskonto, må du logge deg på dxWeb. Etter du har logget deg inn, velger du Innstillinger fra menyen til venstre.

Neste steg er å velge Regnskapskontoer.

I listen som nå vises vil du som regel få en oversikt over alle standard-kontoene som ligger inne fra før av.

Hvis du allerede har vært inne her og gjort endringer eller opprettet nye regnskapskontoer, vil du se noen flere regnskapskontoer her.

For å endre på en regnskapskonto, trykker du på den for å åpne dialog-vindu for å endre på den.

Her kan du endre kontonummer til tilsvarende regnskaps-kontonummer i ditt regnskapssystem for å enklere kjenne igjen posten i dagsoppgjøret vårt. I tillegg til dette, må det være slik for at integrasjonen vår mot regnskap skal fungere. 

Noe mer en dette trengs ikke endres på - spesielt for akkurat denne kontoen som jeg har tatt som eksempel her, så ser du kanskje at MVA-satsen er feil, men den er ikke nødvendig å endre på da vi har en overstyring for dette når det kommer til kinobilletter som selges (så fremst forestilling er programmet via Filmprogrammering)

Hva er en standardkonto?

En standardkonto er en regnskapskonto som vi har lagt inn i systemet hos dere som er knyttet opp mot ulike deler av systemet. Noen standardkontoer står for å samle omsetning på f.eks billettsalg til kinoforestillinger. Det vil si at om du for eksempel endrer navn på Billettsalg kino-gruppen, vil du se at navnet på Billettsalg kino i dagsoppgjøret også blir endret på. 

Standardkontoene kan det være greit å endre kontonummer på, som samsvarer med det som dere har for tilsvarende post i deres eget regnskapssystem. Hvis dere har en regnskapskonto i systemet som gjelder for flere av våre standardkontoer, må du ikke sette samme kontonummer på disse. Enten så oppretter du en ny regnskapskonto spesifikt for delen i vårt system, eller så legger du inn en "." eller ".-" på slutten av kontonummeret for å holde det unikt per konto i DX-systemet. 

Komplett liste over standardkontoer som skal ligge i systemet fra før av:
Standard Kontonummer - Navn
11 - Billettsalg kino
12 - Billettsalg kultur, egne
13 - Billettsalg kultur, andre
14 - Produktsalg avgfritt
15 - Produktsalg lav mva
16 - Produktsalg middels mva
17 - Produktsalg høy mva
18 - Salg/bruk verdikort
19 - Forskuddbetalt billett
20 - Mellomregning kredittsalg
21 - Konto Bankterminal/bax
22 - Kontant/Innskudd/Nattsafe
23 - Internettsalg (kredittkort)
24 - Kostnad nettsalg
25 - Inntekt utgåtte verdikort
28 - Bankterminal Kreditt
40 - Øreavrunding
26 - Ekstern Bankterminal (ikke integrert)
27 - Vipps
29 - KinoGavekort


Hva må endres på?

Du må endre kontonummer på alle disse til egen tilsvarende konto i deres eget system. Husk at du ikke kan bruke samme kontonummer på flere regnskapskontoer, dette vil føre til feil under salg i dxPos.

For eksempel - hvis regnskapskonto / prosjektnummer i deres system for gavekort er 331122, må Salg/bruk verdikort i vårt system endres til å ha samme kontonummer, altså konto 18 må endres til konto 331122

Viktig!

Hvis du opplever at varesalg og lignende krasjer i dxPos etter at du har endret på regnskapskontoene dine, betyr dette at en regnskapskonto har samme kontonummer som en annen regnskapskonto. Dette er ikke mulig - enten opprett en ny konto i ditt regnskapssystem og sett eget unikt kontonummer på konto i vårt system, eller legg til en "." eller ".-" på slutten av kontonummer.


Svarte dette på spørsmålet?