Hvis du trenger å sende en e-post / mail til billettkjøperne på en gitt forestilling.
F.eks. ved avlysning, flytting, eller annen endring som det bør informeres om, gjør du følgende:

  1. Gå inn på forestillingen fra Kalender i menyen til venstre.
  2. Trykk Billettsalg, deretter Transaksjoner. Du får da opp alle e-postadressene som er registrert på forestillingen.
  3. Trykk på knappen til høyre med "..."  og velg Eksporter som, deretter velg Bare e-postadresser. Det lastes da ned en fil med alle e-postadressene.
  4. Åpne filen i Notisblokk/Notepad og marker alt med Ctrl+A, kopiere med Ctrl+C. Gå så til ditt e-postprogram og lim dette inn i bcc / blindkopi.

Merk: Hvis e-postadressene ikke blir limt inn korrekt som separate adresser i bcc-feltet, må du i f.eks Notisblokk/Notepad skrive inn et semikolon ; bak hver enkelt e-postadresse. Deretter gjentar du pkt. 4.

Notis angående GDPR: Denne listen viser alle e-postadressene som er registrert til dette arrangementet. Det betyr ikke nødvendigvis at vedkommende har samtykket til å motta informasjon og nyhetsbrev. Men hvis det gjelder viktig informasjonen om arrangementets avvikling, trenger ikke samtykke å være gitt.  For å sjekke hvilke e-postadresser du kan benytte for markedsføring, er det best at du bruker Kunder fra menyen til vestre. 

Fant du svaret?