Søke på billettkategori

Savnet du Å-knappen fra dxBillett i dxPos?

B
Skrevet av Bård Karstensen
Oppdatert over en uke siden

Hvis du har mange billettkategorier og leter etter en spesifikk kategori kan du trykke på Å på tastaturet ditt og deretter trykke på den første bokstaven i navnet på billettkategorien for å lete opp ønsket billettkategori. Trykk en gang til på samme tast for å bla til neste kategori under samme forbokstav. 

Svarte dette på spørsmålet?