"Må laste avtaler"

Sier bankterminalen ifra om at du må laste eller hente avtaler? Les her for løsning.

B
Skrevet av Bård Karstensen
Oppdatert over en uke siden

Om dere IKKE er bruker av systemer fra DX må dere ta direkte kontakt med leverandør av betalingsløsningen deres. I mange tilfeller er dette NETS som dere kan finne info om her. Vi kan dessverre ikke hjelpe dere om dere ikke bruker noen av våre systemer.

I ny og ne skjer det endringer rundt avtalen mellom dere som hus og i bankterminalens leverandør sin ende. Da må dette lastes inn på nytt på bankterminalen slik at den vet hvordan ting skal håndteres.

Bankterminalen vil si ifra, enten i displayet eller via dxPos, om at avtaler må lastes.
Da må du lete frem kjøpmannskortet og trekke det i kortleseren på terminalen.

Da vil du få opp kjøpmannnsmenyen til terminalen. Herfra skal det bare være å velge Kortavtaler (1) etterfulgt av Hent avtaler (1). Dette er standard valg, så en annen fremgangsmåte kan være å trekke kjøpmannskortet, velg OK og deretter OK. Vent så på at terminalen jobber seg ferdig. 

Sørg for at dxPos kjører slik at bankterminalen er åpen og har kommunikasjon ut mot internett. 

Svarte dette på spørsmålet?