Generere SAF-T

Artikkel om hvordan du kan generere SAF-T / Journal og exportere denne.

B
Skrevet av Bård Karstensen
Oppdatert over en uke siden

SAF-T er et skjema med standardiserte formater for overlevering av regnskap- og kassasystemdata. Skjemaet skal benyttes når Skatteetaten i forbindelse med kontroll, ber om å få fremlagt den elektroniske journalen på standardisert form fastsatt av Skattedirektoratet.

Du kan lese mer om denne på skatteetaten sine nettsider og Altinn

For å hente ut dette skjemaet, velger du meny-knappen øverst til venstre i dxPos.

Velg så Rapporter etterfulgt av Journal / SAF-T Kassasystem

I neste vindu er det mulig å generere og eksportere SAF-T-skjema.

  1. Velg tidsperiode. Noe mer en maksimalt to døgn er ikke tillatt ved utskrift av journal. Dersom du skal eksportere journal til standardisert fil, er det ingen begrensninger for periode. For å sette klokkeslett, merker du av i boksen "Angi klokkeslett".

  2. Denne knappen eksporterer skjemaet til en standard fil som er kompatibel med SAF-T Kassasystem. Her er det også mulig å velge eksport for alle kasser. Dette kan ta flere minutter.

  3. Her kan du skrive ut journal eller forhåndsvise journal i vindu til høyre.

  4. Forhåndsvisning av journal for kasse i valgt periode.


Hvis du har noen spørsmål til SAF-T, kan du kontakte Skatteetaten. Ved tekniske feil / spørsmål relatert til rapport kan vi bistå på chat, epost eller telefon. 


Svarte dette på spørsmålet?