Eksportering av gavekort

Vi har lagt til muligheten for å kunne eksportere gavekort til både CSV og PDF.

B
Skrevet av Bård Karstensen
Oppdatert over en uke siden

Dersom du har solgt et gavekort og ønsker å printe dette på vanlig skriver eller sende det på e-post til kunde, kan du bruke eksport-funksjonen for å eksportere gavekortet til PDF. Du kan også eksportere gavekortet til CSV for videre distribusjon til f.eks leietakere. 

Når du eksporterer vil det opprettes en fil som du da etterpå kan sende som vedlegg i en e-post eller skrive ut på vanlig printer / skriver.

For øyeblikket er denne funksjonen kun tilgjengelig via hurtigtast.

For å eksportere gavekort, er det viktig at du først og fremst allerede har solgt disse.
Noter ned hvilke eller hvilket kortnummer det gjelder og trykk Ctrl + Alt + G.

Her kan du eksportere ut flere gavekort samtidig - eller eksportere kun ét gavekort. 

Hvis du kun skal eksportere 1 gavekort, legger du inn samme kortnummer på Startnummer og Sluttnummer.

Hvis du skal eksportere en rekke gavekort, kan du legge inn det første kortnummeret i Startnummer og det siste kortnummeret i Sluttnummer

Deretter velger du ønsket filtype, enten CSV eller PDF. 

Resultatet av eksporten vil havne i installasjons-mappen til dxPos.

Du finner alle eksporterte gavekort under:

C:\dxPos\logs\gavekort

Svarte dette på spørsmålet?