Alle samlinger
Billettsalg
Stoppe billettsalg
Stoppe billettsalg
B
Skrevet av Bård Karstensen
Oppdatert over en uke siden
  • gå inn i kalender på app.dx.no

  • finn forestillingen som du skal stoppe billettsalget på

  • trykk på billettsalg på venstre side

  • gå på innstillinger

  • fjern avhukingen på “på web” og “på automat”. Se bildet.

Svarte dette på spørsmålet?