Flytte billetter

Hvordan flytte billetter enten innenfor en forestilling eller til en annen forestilling

B
Skrevet av Bård Karstensen
Oppdatert over en uke siden

Ved flytting av billetter mellom forestillinger, sørg for at forestillingen du flytter fra, og forestillingen du flytter til, er begge publisert på eBillett.no. Sørg også for at den nye forestillingen har de samme billettkategoriene som billettene du ønsker å flytte.

Du kan sette start-tidspunkt for websalg til noen dager frem i tid, slik at ingen får kjøpt billetter mens du arbeider. Når du er ferdig, sett start-tidspunkt til ønsket dato.

Hvis en av forestillingene står som kladd / er ikke publisert på web, kan dette føre til at billettkjøperen ikke får nye billetter.

Den 23.09.2020 hadde vi et Webinar som omhandlet denne funksjonen.

Du kan se hele Webinaret på linken under, samt laste ned tilhørende PDF.

Når du ønsker å endre billetter som enten er kjøpt til feil forestilling, eller man bare ønsker å flytte de andre steder på samme forestilling så har vi laget en mulighet for å kunne gjøre dette uten at det krever at man henter inn billettene i handlekurven og gjennomfører en ny transaksjon.

Utgangspunktet er at man skal kunne flytte et helt billettkjøp. Man kan ikke dele dette opp i at enkeltbilletter flyttes.

Det er ikke tatt hensyn til om billettene flyttes til plasser i salen hvor det er andre priser enn billettene er kjøpt for.

Felles for disse funksjonene er at hvis billettsalget er gjort på i eBillett så vil billetter blir sendt ut på nytt slik at de får gyldige billetter å bruke på forestillingen. De gamle billettene er gjort ugyldige.

Billetter som er solgt andre steder enn på nett (for eksempel i dxPos) må dere manuelt skrive ut nye billetter og få levert til publikum.

Bytte plasser på samme forestilling

Vi har laget en funksjon for å kunne flytte på plasser innenfor samme sal. Denne aktiverer man ved å trykke CTRL+ALT+Q.

Når funksjonen er aktivert velger man hvilket billettsalg i salen som man ønsker å flytte til annen plassering og peker hvor i salen man ønsker salget flyttet.

Man kan flytte flere salg i samme runde, men det vil ikke bli aktivert nye billetter før man har avsluttet operasjonen og trykket CTRL+ALT+Q for å bekrefte at man ønsker å godkjenne flyttingen.

Flytte mellom forestillinger

For å kunne flytte billettsalg til andre forestillinger så har det endel utfordringer rundt hva som er tilgjengelig på annen forestilling, men også om forestillingen er nummerert eller unummerert.

dxPos kan flytte mellom alle varianter, men forutsetningen er at forestillingene det skal flyttes mellom er under samme ordre eller filmtittel (det fungerer ikke å ha samme navn på begge arrangementene. Les mer her om hvordan bytte ordre på et arrangement.).

Man kan flytte mellom:

  • Nummerert til nummerert

  • Nummerert til unummerert

  • Unummerert til unummerert

  • Unummerert til nummerert

Når man skal flytte fra en nummerert forestilling så kan man velge billettene i salen i tillegg til at man kan velge fra billettloggen. Når man skal flytte fra unummerert så er det naturlig nok bare fra billettloggen man kan flytte salg.

Det er også fullt mulig å flytte fra en sal til en annen, så eneste kravet er at man flytter til en forestilling på samme ordre eller tittel.

Hvis man ønsker å velge billettene som skal flyttes fra salbildet så aktiverer man dette ved å trykke CTRL+ALT+W, og da vil det øverst i salbildet stå teksten Velg billetter du ønsker å flytte til ny forestilling

Bruker kan velge så mange billettsalg som man ønsker fra salen, og disse vil bli markert med grønne plasser. Når man har valgt alle salg man ønsker å flytte til en ny forestilling så trykker man CTRL+ALT+W for å få opp valget om hvilken forestilling det skal flyttes til.

Når forestilling er valgt vil flytteprosessen fullføres og billettkjøpere på nett vil få tilsendt nye billetter og de gamle blir ugyldige.

Merk: det er ikke mulig å velge hvilke plasser billettene skal flyttes til. Ved flytting til annet arrangement i samme sal, vil billettene plasseres så nærme de originale plassene som mulig (i henhold til koronaregler/-blokkeringer). Ved flytting til arrangement i annen sal, vil billettene plasseres på beste tilgjengelige plasser i henhold til prioriteringen i salkartet.

Ved behov for å bestemme hvilke plasser billettene skal flyttes til, må man først flytte billettene til det nye arrangementet, og så bruke funksjonen for intern flytting på arrangementet for å velge plasser (vær oppmerksom på at billettkjøper da først vil motta nye billetter ved første flytting, og så nye billetter enda en gang ved flytting internt).

Plasser på det opprinnelige arrangementet vil settes som låste etter at de er flyttet.

Hvis man ønsker å flytte billetter fra billettloggen så er det en egen knapp for dette nederst til høyre i billettloggvinduet hvor det står Flytt til annen forestilling.

Protips: Finne nettsalgene

En av utfordringene som man kan ha med funksjonaliteten er å vite hvilke salg som er nettsalg og som automatisk får tilsendt nye billetter. I dxPos så vil du få beskjed hvis du flytter salg som ikke kan sendes, og du får valgmulighet til å printe billetter med det samme slik at disse blir sørge for å utleveres til kundene, som vist på bildet under.

Men for å være litt i forkant av dette så kan du velge å se hvilke billetter som faktis blir sendt og hvilke som du må printe billetter på manuelt.

I salbildet kan man få oversikt over dette ved å trykke på knappen Vis nettsalg. Dette gjør at man lettere kan få oversikt over hvilke billetter man må skrive ut og levere ut til selv.

Protips 2: Sende billetter fra dxPos

Det er fullt mulig å sende billetter til publikum selv om man ikke har solgt billettene på nettsalg. Velg et salg, rediger dette og velg hvordan du ønsker å levere ut billettene

  1. Bare billett (standard) - printer billetten på billettskriver

  2. Epost + billett - printer billetten på billettskriver og sender epost

  3. Bare epost - sender kun billetten på epost

Svarte dette på spørsmålet?