Alle samlinger
Korona: Avlysning og flytting av arrangementer
Hvordan deaktivere korona-logikken fra og med lørdag kl 16:00
Hvordan deaktivere korona-logikken fra og med lørdag kl 16:00
B
Skrevet av Bård Karstensen
Oppdatert over en uke siden

Steg 1:

Logg inn i dxPos med en bruker som har superbruker-tilgang.

Steg 2:

Trykk Ctrl + Alt + T for å åpne vinduet for koronaregel-oppsettet.

Steg 3:

Siden vi ønsker å ha koronalogikk på forestillinger som finner sted før lørdag 25. september kl 16:00, må vi endre Gyldig til-feltet til 25-09-2021 16:00 slik at grunnregelen vår gjelder frem til akkurat dette tidspunktet.

Steg 4:

Nå skal vi lage en ny grunnregel som slår av korona-logikk systemet mellom tidspunktet 16:01 og 23:59 resten av lørdagen. Dette må gjøres grunnet at det ligger "backup" regler i systemet som trer i kraft dersom det ikke ligger inne en grunnregel, salregel eller forestillingsregel som er aktiv.

Trykk på Opprett ny og velg Alt.

Sett Blokker antall til 0.

Sett Maks antall til et høyt tall, f.eks 10000.

Sett Gyldig fra til 25-09-2021 16:01.

Sett Gyldig til til 25-09-2021 23:59.

Steg 5:

I dette steget skal vi få korona-systemet til å deaktivere seg fullstendig den 26. september (søndag) 2021. Dette gjøres enkelt ved å trykke på Korona slutt i bunnen av koronaregel-panelet.

Her endrer vi feltet til å inneholde 20210925.


Hva har vi gjort til nå?

  • Nå har vi endret grunnregelen vår til å vare frem til lørdag kl 16:00.

  • Vi har laget en regel som slår av koronalogikk-systemet fra kl 16:01 til 23:59 på lørdag.

  • Vi har satt koronalogikk-systemet til å deaktiveres fullstendig fra og med søndag 26. september 2021.


Hva hvis jeg har salregler, flere grunnregler eller forestillingsregler?

Du kan fjerne regler som du ikke trenger mer for å gjøre arbeidet enklere.

Se om det ligger inne noen regler som har en forbipassert Gyldig til-dato.

Hvis du har salregler som du ønsker skal virke frem til lørdag kl 16:00 så må du sette Gyldig til-dato på disse reglene. Samme gjelder forestillingsregler.

Vi anbefaler å forholde seg til én grunnregel så godt det lar seg gjøre.

Salregler og forestillingsregler kan endres til å slutte lørdag kl 16:00.

(25-09-2021 16:00)


Hva skjer med setene som er blokkert av koronalogikk-systemet?

Foreløpig må disse låses opp manuelt.

Dette kan enten gjøres via dxPos eller ved å bruke salkart-oversikten i dxWeb.


Svarte dette på spørsmålet?