Alle samlinger
Billettsalg
DX POS - Diverse
Aktivering/deaktivering av korona-logikk
Aktivering/deaktivering av korona-logikk

Du kan aktivere eller deaktivere korona-logikken i DX-systemet fra innstillingene til dxPos.

B
Skrevet av Bård Karstensen
Oppdatert over en uke siden

Denne artikkelen dekker generelt hvordan du aktiverer eller deaktiverer korona-logikken til DX-systemet. Dette gjøres fra dxPos og gjelder for hele systemet, så du kan gjøre det på hvilken som helst kasse / datamaskin.

  1. Start opp dxPos.

  2. Trykk på tannhjulsinkonet for å åpne innstillingene til dxPos.

  3. Velg Innstillinger.

  4. Bla ned til du finner seksjonen for checkboks for korona-logikk.

For å aktivere korona-logikken, må du gjøre følgende:

  1. Sørg for at "Bruk Corona logikk" er markert.

  2. Fyll inn en dato i format yyyyMMdd i "Dato for corona slutt", f.eks 20221231.

  3. (valgfritt) Aktiver streng setelogikk dersom du ønsker at eBillett skal forsøke å unngå ledige enkeltseter i salkartet.

For å deaktivere korona-logikken, må du gjørøe følgende:

  1. Sørg for at "Bruk Corona logikk" ikke er markert.

  2. Deaktiver "Streng setelogikk for dxAuto og dxService".


Svarte dette på spørsmålet?